צפריר זנזורי

רה ארגון באלטשולר שחם: מקימה חברה ציבורית שתחזיק בחברת הגמל והפנסיה

אלטשולר שחם גמל ופנסיה מדווחת היום (ג') כי בכוונתה לבצע מהלך של מיזוג משולש הופכי במסגרתו תוקם חברה ציבורית חדשה אשר תחזיק במלוא הבעלות בחברת הגמל והפנסיה. כלל בעלי המניות במועד הקובע למיזוג יחזיקו בחברה החדשה באותו שיעור. המהלך יאפשר לחברה הציבורית לבחון כניסה לפעילויות סינרגטיות נוספות שלא ניתן לבצען כיום מאחר ולאלטשולר שחם גמל ופנסיה אישור לעסוק בפעילות גמל ופנסיה בלבד. אלטשולר שחם גמל ופנסיה עתידה להתקשר בהסכם מיזוג עם חברה חדשה ייעודית כך שמיד לאחר השלמת עסקת המיזוג, יוחזק מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אלטשולר שחם גמל...
שיחת פוליסה עם צפריר זנזורי, סמנכ"ל שיווק ומכירות באלטשולר שחם גמל ופנסיה: בגמל הסוכנים הולכים עם הגופים שהם מאמינים בהם, בפנסיה לצערי – לא

שיחת פוליסה עם צפריר זנזורי, סמנכ"ל שיווק ומכירות באלטשולר שחם גמל ופנסיה: בגמל הסוכנים הולכים עם הגופים שהם מאמינים בהם, בפנסיה לצערי – לא

"מגיע לסוכנים ציון לשבח - הם הצביעו ברגליים לגופי הגמל שהם מאמינים בהם, ולא למי ששילם את העמלות הכי גבוהות. לצערי, בפנסיה זה לא קרה".…
קדימה להסתער: סוכני הביטוח מגבירים את פעילותם בתחום הפיננסי אך מיצוי הפוטנציאל בתחום עדיין רחוק / מאת אלמוג עזר

קדימה להסתער: סוכני הביטוח מגבירים את פעילותם בתחום הפיננסי אך מיצוי הפוטנציאל בתחום עדיין רחוק / מאת אלמוג עזר

מאת אלמוג עזר בשנים האחרונות, פעילות הסוכנים והיועצים שחודרים לתחום הפיננסים עולה בשיעורים ניכרים. למרות הקשיים המובנים, יועצים אלו מבקשים להפוך לנותני שירות בעלי מנעד…