קרן פנסיה

ההוצאות הישירות שמדווחות על ידי המוסדיים לרשות ולציבור שונות מהדיווח בדוחות לעמיתים

  בדיקת פוליסה את שיעורי ההוצאות הישירות שביצעו קרנות הפנסיה ב-2021 חושפת לאקונה בהוראותיה של רשות שוק ההון בעניין ההוצאות הישירות. על פי תוצאות הבדיקה, הדיווחים שמקבלים עמיתים של קרנות פנסיה, שונים מהדיווח של אותם מוסדיים על ההוצאות הישירות שהועבר לרשות שוק ההון ופורסם באתר האינטרנט של הגוף המוסדי. משיחות עם גורמים בענף מתברר כי קיימות שתי שיטות חישוב שונות של שיעור ההוצאות הישירות שמביאות לתוצאות שונות בדיווח. המוסדיים פועלים על פי שתי הוראות שונות. האחת - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח-2008...
רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

רשות שוק ההון מערערת לבית הדין הארצי לעבודה: הפיקוח מבקש לבטל קביעות על התנהלות לא תקינה שלו בסוגיית עמיתי קרן הפנסיה של קיבוץ עין גדי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים לבטל את קביעותיו של בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע בראשות השופטת יעל…