קרנות פנסיה

הראל סיימה את הרבעון הראשון ברווח כולל של 255 מיליון שקל לעומת הפסד כולל של 555 מיליון שקל ברבעון המקביל

הראל פרסמה כי הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הראשון של שנת 2021, הסתכם בכ-255 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ-555 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה מציגה תשואה על ההון בשיעור 13%  (במונחים שנתיים) ברבעון הראשון של שנת .2021 בנטרול השפעות חד פעמיות הרווח הנקי מסתכם ל-398 מיליון שקל. ההשפעות החד פעמיות ברבעון נבעו בעיקר מגידול בהתחייבויות הביטוחיות בשל ירידת הריבית. מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל, מסר: "לאחר משבר הקורונה אשתקד אנו פותחים את שנת 2021 עם המשך תנופת עשייה בקבוצת הראל. הראל ממשיכה להציג גידול בנכסים...