רמי דרור

מדד פוליסה לשילוב נשים בהנהלות ענף הביטוח והפנסיה: שיעור ממוצע של 40% נשים בתפקידי ניהול בכירים בענף; המובילות בקידום נשים: אלטשולר שחם, AIG ושירביט

מאת מרינה פובולוצקי למרות רוב נשי מובהק בקרב העובדים בענף, נשים עדיין מהוות מיעוט בדרג ההנהלות הבכירות.   40% מקרב בעלי התפקידים הבכירים בענף הביטוח והחיסכון ארוך טווח הן נשים  - כך עולה מבדיקת פוליסה את החלוקה המגדרית המשתקפת מרשימת בעלי התפקידים בהנהלות הבכירות של הענף. המובילה בקידום נשים היא אלטשולר שחם, עם שיעור של 67% נשים בעמדות הניהול הבכירות, אחריה AIG עם 61% נשים בהנהלה הבכירה (כולל מנכ"לית – בין הבודדות בענף) ושירביט עם 57% נשים. בקרב חמש החברות הגדולות – בולטת מגדל לחיוב בתחום זה עם 40% נשים בקרב ההנהלה הבכירה. בהמשך -...