aon

Aon מבטח משלוחים של חיסוני קורונה המנוטרים על ידי חפיצים מקוונים

הברוקר הבינלאומי Aon, המבטח משלוחים של חיסוני קורונה, משתמש באינטרנט של חפצים לצורך ניטור טמפרטורה של המשלוחים באופן שוטף. הפתרון הטכנולוגי נעשה בשיתוף עם חברת ההזנק בתחום טכנולוגיות ביטוח – Parsyl. על פי נתונים המתפרסמים על ידי ארגון הבריאות העולמי, כמחצית מכמות החיסונים המופצת בעולם יורדת לטמיון עקב הכשל בשמירה על טמפרטורה מתאימה. המוצר שפותח על ידי Aon מאפשר לזהות, מיידית, את השינוי בטמפרטורה ואם השינוי הוא מעבר לגבולות המותר, המשלח יכול להגיש תביעה מיידית והטיפול בתביעה יהיה מהיר ומדויק. המוצר יכול לשמש לצרכים נוספים ומהווה פריצת דרך בתחום ביטוח...
ורדה שלנגר מצטרפת לקבוצת גור

ורדה שלנגר מצטרפת לקבוצת גור

ורדה שלנגר מצטרפת לקבוצת גור (לשעבר קבוצת אמנון גור) ותשמש בתפקיד ניהולי בכיר באגף הביטוח האלמנטרי. שלנגר החלה את דרכה בעולם הביטוח לפני 40 שנה,…