Digital Insurance

בהשפעה ישירה של הקורונה – צמיחה משמעותית בעולם ה-Insurtech הישראלי

אין מחלוקת כי הקורונה, לצד האתגרים העצומים והפגיעה בחלקים עצומים מהכלכלה, הביאה לפיתוח אדיר של כל הפן הטכנולוגי והדיגיטלי של הפעילות הפרטית והעסקית. בעולם הביטוח, המרוויחים העיקריים מהדחיפה שקיבלה הטכנולוגיה הן חברות ה-Insurtech, המפתחות מערכות דיגיטליות לחברות הביטוח ולסוכנים או פועלות בתחום הביטוח ישירות מול לקוחות הקצה. ב-2020 ישראל ביססה את מעמדה כאחת מבירות האינשורטק הגלובליות, כאשר חלק ניכר מהחברות הבולטות ביותר בעולם בתחום זה הן ישראליות. כך למשל ניתן לציין את למונייד, היפו ונקסט, ועוד רבות נוספות. בישראל קיימים שני גופים מרכזיים הפועלים בתחום – קרן הון הסיכון FinTLV,...