MSI

ביטוח ישיר וענקית הביטוח היפנית MSI השיקו מרכז לקידום חדשנות בתחום האינשורטק – GDH TLV

ביטוח ישיר וענקית הביטוח היפנית MSI השיקו מרכז לקידום חדשנות בתחום האינשורטק - GDH TLV. מהחברה נמסר כי בשלושת החודשים שחלפו מאז ההודעה על שיתוף הפעולה בין החברות בתחום החדשנות, פנו אל ביטוח ישיר עשרות סטרטאפים, ושישה מהם כבר נמצאים בתהליך POC. במסגרת המהלך בוצעה ההשקעה של MSI בחברת האם של ביטוח ישיר בסך של 77 מיליון שקל. השבוע, כאמור, הושק ה-HUB המשותף של החברות לקידום חדשנות בתחום האינשורטק – GDH TLV. ההשקה נערכה בזום, בהשתתפות פונביקי שיניצ'ירו, נשיא  MSI, מוקי שניידמן, יו"ר דירקטוריון איי.די.דיי, קובי הבר מנכ"ל ביטוח ישיר,  ורז ברטוב,...
Mitsui Sumitomo חבר עם מבטח רוסי

Mitsui Sumitomo חבר עם מבטח רוסי

(Mitsui Sumitomo Insurance Co. (MSI חברה בת של MS&AD Insurance Group Holdings (יפן) מרחיב את פעילותו ברוסיה וזאת לאחר שנחתם הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם המבטח…