Willis

דרמה בשוק הביטוח הבינלאומי: AON ו-Willis מבטלות את המיזוג

דרמה בשוק הביטוח הבינלאומי: המיזוג של שני ענקי הביטוח – AON ו-Willis, הברוקרים השני והשלישי בגודלם בעולם – בוטל. המיזוג היה אמור ליצור את הברוקר הגדול בעולם – ולעקוף את מארש. מדובר בעסקה בסדר גודל של 30 מיליארד דולר, שכאמור, בוטלה. המיזוג אושר אמנם על ידי האיחוד האירופי, אולם הרשויות בארה"ב לא אישרו ונראה היה כי המיזוג יגיע לבית המשפט. רשויות ההגבלים בארה"ב דרשו להגביל ואף עצור את המיזוג בטענה שהוא יפגע בתחרות ויוביל לעליית מחירים. כתוצאה מהעמדה של הרשויות בארה"ב, שתי החברות הודיעו כי הן הסכימו בצורה הדדית לבטל...
ביטוח סייבר למטוסים

ביטוח סייבר למטוסים

המבטחים של שוק הביטוח הלונדוני פרסמו מודל של חריגים לצורך הסדרת ביטוח סייבר למטוסים. במקביל, ברוקרים החלו להציע פוליסות ביטוח ייעודיות. זאת, במטרה לגשר על…