פוליסה

חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים www.polisa.news פוליסה 30 שנה ISSN 7093-4750 2023 יוני ייחודה של הרפורמה בביטוחי בריאות אינו רק ביצירת הוראות חדשות במוצרים • עתידיים אלא בהתערבות רטרואקטיבית בפוליסות שנמכרו בשנים האחרונות במשרד האוצר משרטטים גבולות גזרה חדשים ביחסי החברות והרגולציה • רפורמת כפל ביטוחי הבריאות מטלטלת את הענף – מהדורה מיוחדת משנים את כללי המשחק

הרבה יותר מפוליסת בריאות 100 מדיכלל זימון תור מהיר לייעוץ רפואי במרפאות ומרכזי אסותא, בלבד ₪ 100 בעלות של TECH מדיכלל טיפולים רפואיים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים. מההוצאות 90% כיסוי בגובה עד ₪ 100,000 ועד מדיכלל משלים שב"ן פוליסת בריאות לניתוחים רפואיים בישראל וטיפולי מחליפי ניתוח, עם חווית שירות של פוליסת ניתוחים מהשקל הראשון בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות | התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה המלאים לרבות חריגים וסייגים | האמור הנו מידע כללי פוליסת ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל-משלים שב"ן הנה תכנית ביטוח המעניקה כיסוי להוצאות ניתוח פרטי | הפוליסה תנאי הכיסוי ודמי הביטוח עשויים להשתנות | בישראל שאינן מכוסות בשב"ן לאחר מיצוי הזכויות בשב"ן ובכפוף לתנאי הפוליסה ההצטרפות לביטוח בכפוף לחיתום רפואי ואישור החברה | מדי שנתיים פוליסות הבריאות של כלל ביטוח ופיננסים בשירות ובחדשנות נותנות לכם מדיכלל

האמור בפרסום זה הינו תמצית בלבד והכיסוי הביטוחי הינו בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים וסייגה כפי שמופיעים באתר החברה. הקבלה לביטוח הינה בכפוף לתנאי בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה, מדינת היעד וזמינות הרופא. ההטבה air doctor ההצטרפות והחיתום המקובלים בחברה. שירותי קביעת תור לרופא ינתנו באמצעות תוענק לעובדי וחברה ובני משפחותיהם המצטרפים באמצעות פורטל העובדים בלבד. החברה רשאית להפסיק את ההטבה למבוטחים חדשים בכל עת. ללא כפל מבצעים. מתי בפעם האחרונה לקחתם איתכם רופא לחו"ל? *5091 : , טלפון tipul@fnx.co.il : לפרטים נוספים צוות מקצועי ייעודי לסוכנים בדוא"ל ביטוח נסיעות לחו"ל שקובע תור לרופא smart travel בלחיצת כפתור והתשלום עלינו, ללא תהליך תביעות.

4 2023 / ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news תוכן עניינים אורי לביא פלגהעורך: עמית קרטס-בנין, ירון ניר, מרינה פובולוצקיעריכה: סטודיו אופק גרפיקה: תקשורת כלכלית בע"מ אריה לביא,המו"ל: 03-5407884 טלפון: news@polisa.news דוא”ל: polisa.news אתר: חדשות הביטוח הפנסיה והפיננסים www.polisa.news פוליסה 14 22 8 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 10 7 12 16 24 20 18 מאת אורי לביא פלג >> פרמיה >> השאלות שנותרו ללא מענה שיחת פוליסה עם נחמה גולדוסר, יו"ר ועדת הבריאות של לשכת סוכני הרגשתי שהמדינה בגדה בי >> הביטוח שיחת פוליסה עם אלדד ערן, משנה למנכ"ל >> כלל ביטוח ומנהל חטיבת הבריאות פוליסת משלים שב"ן תהפוך לדומיננטית יותר במכירות הסוכנים שיחת פוליסה עם עו"ד עוזית ויינשטיין, סמנכ"לית בכירה ומנהלת אגף ביטוחי מדוע מעבירים מבוטחים >> בריאות באיילון לפוליסת משלים שב"ן בניגוד לרצונם? ייעוץ ובדיקות זה לא מוצר ביטוחי אלא מאת מיקי קופל, מנכ"ל >> מוצר שירות נטו ובעלים, מדיהו הר"י >> שיחת פוליסה עם יו"ר ארגון רופאי המדינה ד"ר זאב פלדמן נערכת לעתור לבג"ץ נגד הרפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים >> שיחת פוליסה עם ד"ר אייל שפירא, יו"ר ארגון הרופאים העצמאיים הרפורמה בביטוחי הבריאות תאיץ את ההתפרקות של מערכת הבריאות הציבורית במקום לפגוע בביטוח הפרטי יש לנווט את כספי הביטוח לבתי החולים מאת ד״ר אודי פרישמן >> בריא לדעת >> הציבוריים שיחת פוליסה עם אורית קרמר, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהלת האגף קופות החולים יאלצו >> לביטוח בריאות לשפר משמעותית את השירות ללקוחות שיחת פוליסה עם שרון דונסקי, סמנכ"ל ומנהלת פיתוח מוצרים, הראל ביטוח אחת ההשלכות המרכזיות >> ופיננסים של הרפורמה צפויה להיות הפיכת ביטוח ניתוחים משלים שב"ן למוצר המרכזי לביטוח ניתוחים בישראל

מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור כאן אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. המטה המקצועי, מערך המכירות והמפקחים האישיים עומדים לרשותכם! ביטוח ופיננסים סוכנות וסוכנים יקרים, גם בפוליסת הביטוח למחלות קשות יותר!מגדל נותנת הגנה!יותר מחלות ואירועים 44- כיסוי ל רפואיים חמורים ובניהם כיסוי לסכרת נעורים (מיועד לילדים, מסכום הביטוח) וכן, 50% מחלות טרום סרטן. 19 פיצוי!יותר הגדלת סכום הפיצוי מסכום 150%- ל הביטוח שנרכש עד קרות האירוע. שקיפות!יותר קבוצות 2- חלוקה ל בלבד ואפשרות תביעות ללא הגבלת מקרי ביטוח שונים מקבוצת המחלות השנייה. יציבות!יותר פרמיה מובטחת שנים, ופרמיה 5- ל קבועה לילדים עד .25 גיל ₪

QR הקלק על החנות המתאימה או סרוק את

7 / 2023 ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news השאלות שנותרו ללא מענה מאת אורי לביא-פלג מסתמן כאחד החודשים 2023 חודש מאי הדרמטיים בענף ביטוחי הבריאות. בחודש זה החלו והסתיימו הדיונים על הרפורמה הנרחבת בתחום ביטוחי הבריאות. משרד האוצרשל מדובר באחת הרפורמות הנרחבות שיצאו לפועל בשנים האחרונות, אולם המיוחד בה חורג מתחום הבריאות – זו הפעם הראשונה שרפורמה מוחלת באופן רטרואקטיבי ומשנה את כללי המשחק לגבי פוליסות קיימות, שנמכרו . זאת, בניגוד מוחלט לנוהג עד כה – 2016 מאז שכל רפורמה מוחלת רק על פוליסות חדשות. למרות שהרפורמה מהווה קו פרשת מים חדש ומשרד רשות שוק ההוןבכל הקשור ליחסי האוצר מול הגופים המפוקחים (חברות ביטוח וסוכנים), בכירי הרשות ומשרד האוצר סירבו לבקשות חוזרות ונשנות של פוליסה לראיין נציג מטעמם כדי שישיב באופן ענייני על השאלות העולות מהשוק והענף ביחס לרפורמה. להלן השאלות שנותרו ללא מענה: . עד כה, כל הרפורמות שהוחלו במדינת 1 ישראל היו צופות פני עתיד, בניגוד לרפורמה הזו שהיא רטרואקטיבית (חלה על פוליסות ). בדיעבד, מה מצדיק את 2016 שנמכרו מאז שינוי כללי המשחק? משרד האוצר ורשות שוק ההון: 2016 . הרפורמה של המפקחת על הביטוח מ- 2 מחייבת להציע למבוטחים פוליסת "משלים שב"ן". כלומר, כל המבוטחים יודעים על קיומה של פוליסה כזו. ובכל זאת החלטתם להעביר את המבוטחים בפוליסת "מהשקל הראשון" ל"משלים שב"ן", בלי לשאול ובלי זכות להתנגד (למעט רטרואקטיבית). מה מצדיק את המהלך? משרד האוצר ורשות שוק ההון: . לקוחות השב"ן מתלוננים כבר היום על 3 תורים ארוכים, והם מקבלים רשימות רופאים קטנות יותר, פחות בתי חולים שעובדים עם השב"ן ופחות טכנולוגיות מתקדמות. מה גורם להאמין שהגידול בפעילות בעקבות הרפורמה יוביל לשיפור השירות בשב"ן? משרד האוצר ורשות שוק ההון: . הרופאים מתנגדים לרפורמה הזו כי הם 4 ייפגעו גם בטווח הקצר (ירידת שכר עקב המעבר מניתוח במסגרת חברת ביטוח לניתוח במסגרת שב"ן) וגם בטווח הארוך (פגיעה במערכת הבריאות הפרטית בה רבים מהם מועסקים). האם באוצר לא חוששים מפגיעה ברופאים שהם משאב לאומי של ישראל? משרד האוצר ורשות שוק ההון: . אחד החששות המרכזיים הוא גידול במספר 5 הרופאים הישראלים שמנתחים בחו"ל. האם באוצר לא מודעים לתופעה? האם אין חשש שהגבלת הניתוחים בישראל, כפי שנעשה ברפורמה, תעודד ניתוחים בחו"ל? משרד האוצר ורשות שוק ההון: . בחברות הביטוח רואים בהטלת החובה 6 עליהן לשלם עבור ניתוחים שלא בוצעו על ידן כפגיעה מהותית בזכות הקניין שלהן. בחברות מעלים חשש שכתוצאה מעודף רגולציה החברות יפסיקו למכור את המוצר (כפי שקרה בביטוח הסיעודי). האם האוצר נערך לסיכון שהחברות יפסיקו למכור כיסוי לניתוחים בישראל? משרד האוצר ורשות שוק ההון: . כל חברי ועדת הכספים התלוננו על התורים 7 הארוכים במערכת הציבורית. כיצד הרפורמה הזו תורמת לשיפור המערכת הציבורית מבחינה מבנית? משרד האוצר ורשות שוק ההון: כאמור, ברשות שוק ההון ובמשרד האוצר סירבו לבקשת פוליסה להתראיין, וחלף תשובות לשאלות שלחו תגובה לקונית בלבד, ללא מענה לסוגיות הבוערות. להלן התגובות כפי שהתקבלו. : "החוק מתמודד עם תופעת משרד האוצר הכפל הביטוחי בגינו משקי בית בישראל משלמים אלפי שקלים בחודש לשווא. הכיסוי שחברות הביטוח מספקות בפוליסות ניתוחים "שקל ראשון" מהווה כפל מלא לכיסוי הניתן על 95% ידי תוכניות השב"ן של קופות החולים - כך מהמחזיקים בפוליסת "שקל ראשון" משלמים במשך כל חייהם פעמיים, ובעת קרות האירוע הביטוחי - מקבלים רק פעם אחת. החוק מחייב את חברות הביטוח להשתתף בעלות הניתוח, גם אם המבוטח בחר לבצע את הניתוח באמצעות השב"ן, וכן מסיט את השוק לפוליסות "משלימות שב"ן" ובעלות רכיב כפל מצומצם יותר. 30% שזולות בכלחוק צפויות שתי השפעות מרכזיות: . חסכון לאזרחים - חסכון של מאות שקלים 1 בתשלומי פרמיות לאזרחים המבוטחים בחברות הביטוח . . חיזוק היכולת של מערכת הבריאות הציבורית 2 לספק שירות תחת המחסור הקיים ברופאים. הרפורמה עתידה להשפיע באופן ישיר על אזרחי מדינת ישראל, להוזיל עלויות ולהקל ביוקר המחיה באופן מידי וכן לשפר את השירות הניתן במסגרת מערכת הבריאות הציבורית. טענתם של קבוצות אינטרס הוצגו גם במסגרת הדיונים בכנסת, אך לבסוף טובתם של אזרחי המדינה עמדה גם בפני מקבלי ההחלטות". : "הרפורמה בבריאות עברה רשות שוק ההון במסגרת חוק ההסדרים, לאחר דיונים בכנסת. באופן טבעי, לרפורמה זו תהיה השפעה נרחבת על שוק הבריאות בכללותו, ועל פוליסות ביטוח הבריאות המוצעות בשוק. הרשות נערכת להשלכות הצפויות של כניסת החוק לתוקף ותפעל להבטיח כי לציבור יוצעו מוצרים אשר נותנים מענה וכיסוי המתאימים לצרכיו". פרמיה למרות שהרפורמה מהווה קו פרשת מים חדש בכל הקשור ליחסי רשות שוק ההון ומשרד האוצר מול הגופים המפוקחים (חברות ביטוח וסוכנים), בכירי הרשות ומשרד האוצר סירבו לבקשות חוזרות ונשנות של פוליסה לראיין נציג מטעמם כדי שישיב באופן ענייני על השאלות העולות מהשוק והענף ביחס לרפורמה

8 2023 / ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news "מכרתי ביטוח באמונה שלמה כי האמנתי שיש לזה עתיד, וכשעברה סופית הרפורמה שמעבירה את המבוטחים בניגוד לרצונם לפוליסות שלא הם בחרו – הרגשתי שהמדינה בגדה בי". ,גולדוסר נחמהאת המילים הקשות האלה אומרת ,לשכת סוכני הביטוחיו"ר הוועדה לביטוח בריאות ב ימים ספורים לאחר שעברה סופית בקריאה , שכוללת משרד האוצרשלישית הרפורמה שיזם שתי הוראות מרכזיות – חיוב חברות הביטוח לשלם על ניתוחים שבוצעו בשב"ן והעברת המבוטחים מפוליסות "מהשקל הראשון" לפוליסות "משלים שב"ן". למה "בגדה"? , כל לקוח עבר תהליך 2016 החל מ-גולדוסר: התאמה והציעו לו משלים שב"ן. חלקם החליט בכל זאת לרכוש פוליסה מהשקל הראשון. ועדיין – המדינה מעבירה את כולם למשלים שב"ן. כל מה שעשינו מאז הפך להיות לא רלוונטי. מי שירצה יוכל לחזור לפוליסת "מהשקל הראשון" שלו, ולא ייפגע : לא כולם יחתמו על הרצון לחזור, לא גולדוסר כולם ירצו. ולמה לא נתנו אפשרות להתנגד מראש למעבר? מי אמר שהם יודעים יותר טוב ממני ומהלקוח? זה כסף של הלקוח. ונוצר מצב אבסורדי – היות והרפורמה חלה על , ניתן להניח שמרביתן 2016 פוליסות שנמכרו מאז הן של אנשים צעירים שטרם תבעו את הפוליסה. כלומר, אחרי ששנים הם שילמו על מוצר מסוים, ובלי שהספיקו לנצל את היתרונות שלו, לוקחים אותו מהם ומעבירים אותם למוצר נחות ויוצרים מצב שהם שילמו ולא קיבלו כלום. מי יפצה אותם? האם שקלתם פניה לבג"ץ? אנחנו בוחנים לעומק את החוקיות של גולדוסר: הרפורמה והעברה רטרואקטיבית של ציבור לקוחות שרכשו פוליסה, שהיא חוזה. זו פעם ראשונה בתולדות ענף הביטוח שלוקחים את המבוטח ומשנמכים לו את החוזה. אבל חשוב לי להדגיש – חלקים נרחבים מהרפורמה הם טובים. הבעיה הקשה שלנו היא עם הרטרואקטיביות שלה – שחלה על מוצרים שנמכרו בעבר. חודשיים אחרי הרפורמה של משרד האוצר בחוק ההסדרים, תיכנס לתוקף רפורמה נוספת ונפרדת – של רשות שוק ההון. איך מסתדרים עם שתי רפורמות אחת אחרי השנייה? הרפורמה של רשות שוק ההון מצוינת. גולדוסר: אני בעד שיהיה מוצר אחד שכולל גם השתלות ותרופות. היה מצב דומה – רפורמה של רשות 2016 גם בשוק ההון (פוליסת בריאות אחידה ומתחדשת כל שנתיים) ורפורמה של חוק ההסדרים (איסור על תשלום לרופא מחוץ לרשימות ההסדר). גם אז זו הייתה רפורמה טובה של הרשות, וחוק ההסדרים פגע במבוטחים. מה עשויות להיות ההשלכות ארוכות הטווח של הרפורמה? הרגולציה לעתים גורמת לכך שחברות גולדוסר: ביטוח יפסיקו לייצר מוצרים. וכמו שבסיעוד המוצרים נעלמו, וגם בתאונות אישיות – כעת יש חשש כבד שגם מוצר הבריאות ייעלם. ומנגד – השוק עובר הסטה מפוליסות ביטוח לכתבי שירות. מה עמדתך? זה עצוב. עם כל הכעס, אני בעד רגולציה. גולדוסר: טוב שיהיה מי שדואג ללקוח. אני בעד שכתבי השירות יתמעטו, אבל חוק ההסדרים עושה ההפך. אני גם מעריכה שרמת היצירתיות של עולם הניתוחים בחו"ל תגדל. זו מגמה שצוברת תאוצה. לחץ מסיבי של ביטול פוליסות שקל ראשון יגרום להערכתי להאצת הרפואה בחו"ל, וכולם נגד זה. זה כשל שוק שהרשויות לא מטפלות בו. אסור להתייחס לרופאים בפטרוניות. כולם יפסידו מכך שהרופאים יעברו לנתח בחו"ל. אף אחד לא יחכה שבעה חודשים לניתוח בשב"ן. הפיקוח צריך להתחיל לפקח גם על כתבי השירות. פוליסת הבריאות יכולה לעבור לכתבי שירות? תיאורטית, גם ניתוחים גולדוסר: יכולים להיכנס לעולם של כתבי שירות. אני לא חושבת שזה מה שרצו בפיקוח, אבל זה עלול לקרות. אני לא אופתע בכלל. ברגע שהתורים בשב"נים יתארכו, ולא יגדילו את תקני הרופאים, זה יעודד יצירתיות. אנחנו מפרשים את הביקוש הקשיח בצורה שונה. חושבים שכולם יישארו במשלים שב"ן, אבל אני חוששת שיקומו יזמים חדשים שאינם מפוקחים. הרפורמה בכל זאת נועדה לנסות לטפל בהשפעות הקשות של מערכת הרפואה הפרטית על הציבורית. מה את מציעה לעשות במישור הזה? צריך לחתוך את הפרטי והציבורי. צריך גולדוסר: לבטל את השב"ן, שהוא חצי פרטי חצי ציבורי. צריך להפוך את כל השב"ן לציבורי לחלוטין, ואז כל מה שייכנס לסל – מעולה, וכל השאר – בפרטי. הרי מהאזרחים מבוטחים בשב"ן – אז למה לא 80% ?100% להגדיל למה בכל זאת מייצר אופטימיות לעתיד? חצי הכוס המלאה היא שהדיון על רפואה גולדוסר: פרטית וציבורית עלה לסדר היום הציבורי ואני רואה התעוררות של ציבור המבוטחים כדי לוודא התאמת צרכים. זו מגמה שתגביר את דיוק מוצרי הביטוח ותוסיף הרבה מבוטחים לרובד הראשון והחשוב של מוצר החובה כפי שיראו בכלי מסביר ביטוח במקרה והוא חסר. הביקוש לרפואה מצוינת לא יגמר לעולם. , כל לקוח עבר תהליך התאמה 2016 • גולדוסר על הרפורמה של האוצר בביטוח בריאות: החל מוהציעו לו משלים שב"ן • חלקם החליט בכל זאת לרכוש פוליסה מהשקל הראשון • ועדיין – המדינה מעבירה את כולם למשלים שב"ן • כל מה שעשינו מאז הפך להיות לא רלוונטי הרגשתי שהמדינה בגדה בי עם נחמה גולדוסר, יו"ר ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוחפוליסהשיחת

איילון ביטוח ככה עושים ביטוח בריאות היום! בכפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה. מתחילים למכור ביטוח בריאות מנצח! בחירה חופשית של רופא מנתח ייחודי באיילון! שירות ייעוץ רופא מומחה אונליין ימי עסקים, באמצעות 2 תוך בלעדי באיילון! כיסוי אמבולטורי ללא הצהרת בריאות וללא חיתום רפואי ייחודי באיילון! נספח לטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות ואביזרים רפואיים חדש באיילון!

10 2023 / ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news שבועות אחדים לאחר שהרפורמה בביטוח , צפויה להיות הכנסתבריאות אושרה סופית על ידי נגד הרפורמה, כפי שנחשף בג"ץ מוגשת עתירה ל . את הדברים אמר לפוליסה 3330 בגיליון פוליסהב , מנהל נוירוכירורגית ילדים זאב פלדמןד"ר . לדברי פלדמן, ארגון רופאי המדינה, ויו"ר שיבאב עילת העתירה היא כי המדינה, בשם הצורך הכלכלי, פוגעת בחופש הפרט - "הרפורמה גורמת ליצירת מערכת שמעבירה נתונים על כל אחד מאיתנו מקופות החולים ומהשב"ן לחברות הביטוח הפרטיות, ולהיפך". פלדמן מתייחס לביטוחים הפרטיים ומציין כי הם מהווים כיום מעין שסתום ביטחון למערכת הבריאות הציבורית. לפי פלדמן, מדובר בשסתום שמחזיק את המערכת, שסובלת ממצוקה רבה בשל הרעבה שנמשכת זה מספר עשורים - "מערכת הבריאות מתוחה עד דק. בישראל קיימת אי ספיקה בשירותי הבריאות. רואים את זה בתורים הארוכים, בתשתיות שלא ערוכות להיקף האוכלוסייה. רואים את זה בחולים ששוכבים במסדרונות. קיים עדיין איזשהו איזון עדין בשירותים שהמערכת יכולה לתת, כי יש שסתום ביטחון. השסתום אמנם הוא לא שוויוני, כי אנשים שיש להם ביטוחי בריאות משלימים של קופות החולים או ביטוחים פרטיים יכולים לקבל שירותים בזמינות גבוהה יותר מאשר אנשים שאין להם". לדבריו, האנשים שפונים לביטוחים המשלימים ולרפואה הפרטית מפנים מקום לאנשים שאין להם את האפשרויות האלה ברפואה הציבורית עצמה - "אם לא היה לנו את שסתום הביטחון, המצב היה הרבה יותר גרוע". וועדת הבריאות של הכנסת במהלך הדיונים ב עלו שאלות מאוד מהותיות חוקתית, מציין פלדמן. לדבריו, מדובר בשאלות שנוגעות בפגיעה בזכות הקניין ובזכות לפרטיות. פלדמן חושב שיצטרך להתקיים דיון מעמיק בבג"ץ האם הפתרונות שחוק ההסדרים מציע הם פתרונות נכונים, והאם הפתרונות האלה פוגעים בזכויות יסוד של אזרחי ישראל, בדרך למטרה שהיא אולי מוצדקת. פלדמן: "לדוגמה, אם כתוצאה מהרפורמה, הביטוחים הפרטיים יתייקרו ויהפכו ללא רלוונטיים והפוליסות האלה ייעלמו, אז בהחלט עלולה להיות פגיעה בכלל האזרחים, שכן העומס על מערכת הבריאות הציבורית יגדל". מה השפעת הרפורמה על הרופאים? הרפורמה לא פתרה את הבעיה של ד"ר פלדמן: הרופאים - הם רוצים להמשיך ולטפל בחולים יותר שעות ביום, אך לא נותנים להם לעשות את זה במערכת הקיימת. חוסמים את שילובם בהסדרים של הביטוחים המשלימים וחברות הביטוח. לא תקצבו את המערכת הציבורית לפתיחת פעילות בשעות אחר הצהריים בהיקפים , כמו שזה 17 שאפשר לעשות באמצעות טופס נעשה בחלק מבתי החולים הממשלתיים כגון , במסגרת הפעילות אחר שיבא ורמב"ם ,איכילוב הצהריים. אני חושב שצריך להרחיב את זה לכל בתי החולים הציבוריים בארץ כדי שהזמינות של השירותים הרפואיים, הן הניתוחיים והן המרפאתיים, תגדל ואפשר לעשות את זה אבל זה מחייב השקעה בהון האנושי. כי בסוף, הרופאים ואנשי הצוות הרפואי הם המשאב הכי חשוב במערכת הבריאות. צריך לטפח אותו ולדאוג שהוא יוכל לעבוד בהיקפים שהוא מוכן לעבוד. כרגע זה לא קורה ויש בעיה גדולה בזמינות של שירותי הרפואה בישראל. איפה אתה רואה את מערכת הבריאות בישראל בעוד חמש, עשר ועשרים שנים מהיום? אנחנו הולכים ד"ר פלדמן: לכיוון לא טוב כי אין לנו פתרונות מידיים למצוקה ולמחסור ברופאים שמובילים למחסור בשירותים לאזרחי ישראל. אבל אני מאוד מקווה שבעוד עשר שנים נהיה במצב יותר טוב, אם המדינה תיערך נכון עכשיו ותפעל בצורה הגיונית כדי לפתור את המשבר. חלק מהפתרונות זה הגדלת ההוצאה הלאומית לבריאות. צריך להביא OECD אותה לרמה של השזו משימה לא פשוטה כי הפער השנתי, כפי שקבעו אנשי מיליארד שקל 20 , הוא OECD הבשנה שיש להוסיף לבסיס תקציב הבריאות, כדי להביא את רמת הבריאות בישראל לרמה הממוצעת באיחוד האירופי. צריך שינוי בסדרי העדיפות הלאומית, הגורמים הבכירים בממשלה צריכים להחליט האם רוצים מערכת בריאות איכותית וטובה לכל האזרחים או שבאמת נותנים לה להתדרדר כמו שקרה בשנים האחרונות. לכאורה, אנחנו מתפארים במערכת הבריאות אבל העובדה שיש תורים בלתי אפשריים ובעיה תשתיתית של בתי החולים גורמת לזה שהיום אנחנו מקבלים שירותים פחות טובים שנה. 15 לעומת מה שקיבלנו לפני מה דעתך על הטענה כי מערכת הבריאות הישראלית הולכת לכיוון של המודל האמריקאי? אני לא רואה את זה קורה בישראל. ד"ר פלדמן: מערכת הבריאות הציבורית השוויונית צריכה להיות מטרה וצריך לשמור עליה ככזאת. אני חושב שיש יותר בה יותר יתרונות מחסרונות. סל השירותים שהאזרח אמור לקבל ומנגנון העדכון שלו זה דברים שצריך להמשיך איתם ולתגבר אותם. אבל צריך לטפל באותם מקומות שיש בעיות במערכת והפתרונות הם לא קסם – לא עוד ועדה ועוד ועדה, אלא באמת צריך לקבוע יעדים ומטרות כגון כמה רופאים עוד צריך להכשיר בישראל. צריך לדאוג ששירותי הבריאות יהיו שוויוניים ככה שגם אנשים בצפון ובדרום יקבלו את אותם השירותים ובאותה האיכות שמקבלים במרכז. זה מחייב הרבה עבודה והשקעה של המדינה במערכת הבריאות. • לדברי ד"ר פלדמן, מחוק ההסדרים עולה השאלה האם המדינה יכולה, בשם הצורך הכלכלי, לפגוע בחופש הפרט? • ההסדרים של הביטוחים המשלימים וחברות הביטוח מונעים מהרופאים לעבוד יותר הר"י נערכת לעתור לבג"ץ נגד הרפורמה בביטוחי הבריאות הפרטיים עם יו"ר ארגון רופאי המדינה ד"ר זאב פלדמןפוליסהשיחת

ללא הצהרת בריאות ללא הגבלת גיל ללא סלקציה אין תור לרופא מומחה? עוד רחוק? MRI התור לבבריאות? VIP רוצים להיות ליווי מקצועי ואישי בכל אירוע רפואי פשוט ומורכב מימוש זכויות רפואיות, מול קופות החולים, השב״ן, הביטוח הפרטי והביטוח הלאומי MediWho Best Care *בכפוף לכתב השירות ולתוכנית המינוי MediWho Best Care Smile ** בכפוף לכתב השירות ולתוכנית המינוי • ש״ח בשנה 13,000 החזרים כספיים עד • איתור וקידום תורים לייעוץ ובדיקות • טכנולוגיות רפואיות מתקדמות • ביקור רופא בבית • בדיקות אבחנתיות • סל הריון מורחב • טיפולים מורחבים להתפתחות הילד • טיפולי פיזיוטרפיה והידרוטרפיה • טיפולים בתא לחץ • בדיקות רנטגן ואולטרסאונד עד הבית • תוכנית פרטית לטיפולי שיניים** • טיפולי רפואה משלימה )אלטרנטיבית(** צרו איתי קשר עוד היום! כל בית בישראל חייב מדיהו

12 2023 / ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news רוב הצדדים הנוגעים לרפורמה במערכת הבריאות תמימי דעים כי צמצום כפל ביטוח הוא מטרה ראויה, אולם יש מגוון דרכים להגיע אל המטרה וכל צד דוחף לפתרון שמשרת את האינטרסים שלו - בעוד שמי שמשלם את המחיר הוא הציבור, שאת דעתו אף אחד לא אייל שפיראשואל. כך עולה מדבריו של ד"ר (ארגון הרופאים העצמאיים ארצ"ייו"ר ארגון בישראל) על רפורמת הבריאות לצמצום הכפל .משרד האוצרהביטוחי של לדברי שפירא, במקום שהממשלה תדאג לצמצום פערים חברתיים וכלכליים היא זו שפוערת אותם. לדבריו, כשמערכת הבריאות, ציבורית או שב"ן, לא תוכל לתת מענה לציבור, תתרחש אמריקניזציה של המערכת: אלה שיש להם כיס עמוק ימשיכו לקבל שירותי בריאות פרטיים ואלה שאין להם כסף יאלצו לקבל את השירותים דרך המערכת הציבורית – המורעבת, שאינה מתוקצבת, שאין בה מספיק רופאים ושהתורים בה רק הולכים ומתארכים. כיצד הרפורמה תשפיעה על מערכת הבריאות הציבורית והפרטית? צמצום כפל הביטוח היא מטרה ראויה, שפירא: אבל הרפורמה תגרום לצמצום שירותים במערכות הבריאות הציבורית והפרטית שתלויות אחת בשנייה. מערכת הבריאות הציבורית מתוקצבת מתקציב ממשלתי שהוא לא מעודכן ולכן לא דיבר על זה רבות – אחוז OECD ריאלי. המהתל"ג שישראל משקיעה בבריאות הוא וכתוצאה מכך הציבור OECD מהנמוכים במצביע ברגליים ורוכש ביטחון בסקטור הפרטי. המדינה, במקום להשקיע במערכת הבריאות, המציאה פתרון שנקרא שב"ן, שזה כסף פרטי מביטוח פרטי שמנוהל על ידי קופות החולים. מצד אחד מתייחסים לכסף הזה כאילו הוא לא חלק מהתקציב של מערכת הבריאות הציבורית ומצד שני כן מתייחסים לזה ככסף ציבורי, אף על פי שזה פרטי. יותר מהאזרחים יש להם ביטוח שב"ן בנוסף 80% מלחוק בריאות ממלכתי. בפועל יוצא שהאזרחים משלמים מס עקיף ששמו מס שב"ן. כשאדם חולה ויש לו ביטוח פרטי הוא יודע שיש לו אלטרנטיבה – הוא אינו חייב ללכת למערכת הבריאות הציבורית אלא יכול לבחור רופא בהתאם לביטוח השב"ן או הפרטי. אך מאז אנחנו רואים שהתורים 2016 הרפורמה של מתארכים גם בשב"ן. החוק הנוכחי בעצם מייצר הסטה של המטופלים מהמערכת הפרטית למערכת של השב"ן. זאת, כי החוק אומר שמי שיש לו גם שב"ן וגם פוליסה מהשקל הראשון, המדינה תעביר אותו 2024 ביולי 1 החל מהלפוליסת משלימת שב"ן. כלומר, עד כה מטופל שהיה צריך ניתוח בסל הבריאות, היו לו שלוש אופציות – לקבל טיפול בבית חולים ציבורי מתוקף חוק בריאות ממלכתי, לקבל טיפול בשב"ן דרך הביטוח הפרטי שמנהלת הקופ"ח, או לקבל טיפול בביטוח הפרטי. כעת המטופל לא יוכל לקבל ניתוח שנמצא בסל דרך החברה הפרטית אלא רק דרך השב"ן והמערכת הציבורית. המשמעות היא שהפוליסה הפרטית תכסה רק טיפולים שמעבר לסל. מחר כל הניתוחים יהיו מוסתים מחברות הביטוח הפרטיות אל השב"ן, זאת, כאשר אינו ערוך לקלוט את כמות הניתוחים הזו, לא מתוקצב, אין רופאים בכמות מספקת ובעצם מה שיקרה זה שהתורים יתארכו בצורה משמעותית. מה תהיה השפעת הרפורמה על הרופאים? יש ארבעה סוגים של רופאים במדינה:שפירא: . רופא שעובד רק במערכת הציבורית, העייפה, 1 הלא מתוקצבת שחסרים בה תקנים והתורים בה ארוכים. עם כניסת הרפורמה, רופא זה ייאלץ לעבוד יותר אך יתוגמל פחות. . רופא שעובד רק בביטוחים הפרטיים – 2 הפעילות שלו תרד משמעותית כי הרפורמה תסית את כל המטופלים עם כפל ביטוח לשב"ן. . רופא שעובד רק בשב"ן – יעבוד יותר ויתוגמל 3 פחות. . רופא שעובד גם בשב"ן וגם בביטוח הפרטי. 4 קבוצת רופאים זו תיפגע הכי הרבה כי ההכנסות - זאת, 50% שלהם בסקטור הפרטי יצטמצמו בבנוסף לצמצום בשב"ן. פרסם לאחרונה דוח דרמטי לפיו החל OECD ה- כמות הרופאים במדינה צפויה לרדת 2025 מ- . זה כמה שנים שאנחנו יודעים שישראל 30% בצועדת לקראת בעיה במספר הרופאים. זאת, כי בעוד שרופאים ותיקים רבים צפויים לצאת לפנסיה, המדינה לא הכשירה מספיק רופאים צעירים. רופאים הרחוקים מגיל פרישה מחפשים אפיקי פרנסה אלטרנטיביים. בגלל התורים הארוכים, יותר ויותר ישראלים טסים לחו"ל לקבלת טיפולים ושירותים רפואיים כגון בדיקות וניתוחים, וחברות הביטוח משלמות על MRI זה. הרופאים בוחרים לנתח בחו"ל כי שם הם יכולים להתפרנס ולקבל תנאים טובים מחברות הביטוח. אלטרנטיבה נוספת מתגלמת באפיקי תעסוקה , תביעות ביטוח לאומיכגון מתן חוות דעת ב רשלנות או לחלופין הזרקת בוטוקוס. הרופאים הצעירים בכלל לא מוכנים לקבל הרפורמה בביטוחי הבריאות תאיץ את ההתפרקות של מערכת הבריאות הציבורית עם ד"ר אייל שפירא, יו"ר ארגון הרופאים העצמאייםפוליסהשיחת לדברי ד"ר שפירא, מערכת הבריאות הפרטית בלמה את הקריסה של המערכת הציבורית ובעתיד הלא רחוק כלל האזרחים ימצאו עצמם ללא טיפול, כי לא יהיו רופאים

13 / 2023 ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news תנאי העסקה כמו הדור שלי והמבוגר יותר. במשך שנים הם נאבקים בתנאי העסקה ומוחים ברגליים. היחס בין כמות הרופאים לגודל האוכלוסייה ילך ויגדל וזה יגרום לקריסה של המערכת. אוכלוסיית המדינה הולכת וגדלה ומזדקנת והאזרחים יצרכו יותר שירותי בריאות, בעוד שהמדינה למעשה הורסת ופוגעת ברופאים. כלל האזרחים ימצאו עצמם ללא טיפול – כי לא יהיו רופאים. איפה אתה רואה את מערכת הבריאות בעוד עשרים שנים מהיום? כשמערכת הבריאות, ציבורית או שפירא: שב"ן, לא תוכל לתת מענה לציבור, תתרחש אמריקניזציה של המערכת – אלה שידם משגת ויש להם כיס עמוק ימשיכו לקבל שירותי בריאות פרטיים, ואלה שאין להם כסף ולא תהיה להם ברירה אלא לקבל את השירותים דרך המערכת הציבורית. למעשה, במקום שהממשלה תדאג לצמצום פערים חברתיים וכלכליים, היא זו שפוערת אותם. כבר היום אפשר לראות פערים משמעותיים בין הפריפריה לבין המרכז. אך בסופו של דבר זה יחלחל גם למרכז. מה לדעתך היה נכון לעשות במקום הרפורמה? להוריד את יוקר המחיה זו מטרה ראויה שפירא: ואם יש כפל אז צריך לצמצם אותו. אולם החוק הזה לא פותר את בעיית הכפל. זאת מכיוון שאדם שירצה לרכוש פוליסת ביטוח יוכל לעשות את זה ויוכל לשמור על מצב בו הוא משלם כפול. , מי שהיה לו 2016 לפני הרפורמה בבריאות ביטוח שב"ן או פרטי יכול היה לקבל טיפול אצל כל רופא ולקבל החזר. אולם הרפורמה ביטלה זאת ויצרה רשימות הסדר שצמצמו את בחירת הציבור. אך החוק החדש מצמצם את זכות הבחירה אף יותר. זאת, כי אם עד כה, אדם בעל אמצעים כלכליים יכול היה לפנות לרופא שבהסדר השב"ן ובנוסף לפנות לרופא ברשימת הביטוח הפרטי – כעת, כל עוד הטיפול נמצא בסל הבריאות הוא יהיה חייב לקבל את הטיפול מהשב"ן. מחינו על כך בוועדת הבריאות שדנה בחוק ההסדרים והצענו לפתוח את הרשימות ולקבוע קריטריונים על בסיס מקצועי לרופאים שיכולים להיכלל ברשימות ההסדר. כך, כל רופא שיעמוד בקריטריונים יוכל להיכנס לרשימת ההסדר ויהיה נגיש לציבור. נעמד על רגליו האחוריות אולם משרד האוצר וסרב. במשרד האוצר טענו, בין היתר, כי הצבת הקריטריונים תגרום למבול של טיפולים וניתוחים שיוטחו על המערכת, שכבר עכשיו מורעבת תקציבית ולא מסוגלת להכיל את המטופלים שבקרבה. מדינת ישראל מסרבת להכניס את היד לכיס ולהגדיל את תקציב הבריאות הממשלתי. עד היום המערכת הפרטית נתנה פתרונות אבל עכשיו מצמצמים אותה וכל הנטל יעבור למערכת הציבורית - שצפויה לקרוס. האם תעתרו לבג"ץ? עם החוק יש כל מני בעיות. לדוגמה, אם שפירא: מישהו יפספס את התקופה שהוא רוצה להישאר במסלול – המדינה מתכוונת לשלוח מכתב הפוליסה תתחלף 2024 ביולי 1 לפיו החל מהבמשלים שב"ן. אבל מי קורא את המכתבים האלה? למעשה, רוב האוכלוסייה תגלה את השינוי בפוליסה בדיעבד, כאשר ישברו רגל או יזדקקו לניתוח כגון אפנדיציט, בקע או קטרקט. תהיה פגיעה חמורה בחופש הפרט של המטופלים. עד להחלת החוק תתקיים תקופת ביניים לפיה מטופלים יישלחו להתנתח בשב"ן גם אם יש להם ביטוח פרטי וחברת הביטוח הפרטית תשלם לשב"ן את הכסף. בתהליך זה המבטחת תרצה לדעת על מה היא משלמת ולפיכך תהיה העברה של אינפורמציה רפואית וסודית בין השב"ן לחברה הפרטית. זאת, מפני שחברת הביטוח תשלם אך ורק אם אין החרגה בפוליסה. מדובר בבעיה משפטית הנוגעת לחשיפה של חומר רגיש וסודי. לבסוף, הרפורמה גורמת להפרה של דיני חוזים. האזרח חתם על חוזה עם חברת ביטוח פרטית, והמדינה מצפצפת על זה. המדינה אומרת שהיא יודעת יותר טוב מהאזרח מה הוא צריך ומשנה את החוזה. אנחנו בוחנים את הדברים עם אנשי מקצוע וכל האופציות נמצאות על השולחן. אנחנו חיים בתקופה של מחאה והציבור צריך למחות גם על פרק הבריאות בחוק ההסדרים כי הציבור פה ניפגע אנושות. אולי הרופאים צריכים להתארגן, אולי הציבור צריך להתארגן, אולי צריך מסע פרסום שמסביר את הרפורמה. אנחנו מנסים לעורר מודעות, גם בקרב הרופאים, גם בקרב מקבלי ההחלטות והציבור.

14 2023 / ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news מאת ד"ר אודי פרישמן ניהולה של מערכת הבריאות במדינת ישראל מאופיין בהעדר אסטרטגיה וראיה לטווח ארוך. מצב זה מוביל לכך שהמערכת לא מייצרת תוכניות סדורות וארוכות טווח ומונעת בעיקר מאינטרסים קצרי טווח, משיקולים מקומיים ועכשוויים, מלחצים פוליטיים, ואם תרצו בעיקר בשליפות פופוליסטיות מהמותן. בחוק ההסדרים אושר הסעיף הדן בביטוחי הבריאות אשר מטיל על חברות הביטוח הפרטיות חובת תשלום כך שבכל מקרה שבו אדם תובע כיסוי ביטוחי בתחום הניתוחים, והוא מבוטח בביטוח בריאות פרטי המכסה ניתוחים מהשקל הראשון אולם בוחר לבצע את הניתוח במסגרת השב"ן, חברת הביטוח הפרטית תהיה מחויבת לשלם לשב"ן את חלקה בעלות הניתוח. רבות נכתב על הנושא ועל חוסר ההוגנות המסחרית שבו, ועל ההיתכנות הכלכלית והתפעולית שלו, כך שלא באמת יש לי מה לתרום לקורא בסוגיה זו. אבל, הפתעה האמיתית שלי, כמי שבקיא בתחום ומלווה אותו שנים רבות, שלא קמו העוסקים במלאכה, אנשיה המלומדים , או מומחים אחרים לשכת סוכני הביטוחשל וקראו בקול גדול "המלך הוא עירום". מבקש לקבל משרד האוצראיזה אבסורד - החזר על טיפול רפואי אותו הוא התחייב לתת למבוטחים ותוגמל עליו פעמיים! פעם אחת במסגרת מס הבריאות ובפעם השנייה במסגרת התשלומים שהאזרח משלם עבור הביטוח המשלים. ואז, אחרי שהמדינה תוגמלה עבור השירות הרפואי האמור פעמיים כפל תגמול, או אם תרצו כפל ביטוח, היא באה ומבקשת תשלום שלישי מהאזרח, שישולם לה על ידי חברת הביטוח, שתגבה אותו כמובן מהאזרח בריבית דריבית. , אכן איזו מדינה. אלי לוזון"איזו מדינה" היה אומר הסוגייה האמיתית שיש לדון בה היא מקומו ותפקידו של הביטוח המשלים ולא מקומו ותפקידו של הביטוח הפרטי. אין סיבה שאזרחי מדינת ישראל ישלמו פעמיים על מוצר כמעט זהה, ביטוח פרטי וביטוח משלים. הביטוח המשלים הוא ביטוח שבחטא נולד. כאשר חוקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נכנע שר לקופות החולים והסכים חיים רמוןהבריאות דאז לפגוע במהות החוק השוויוני ולאפשר את השב"ן. חוק ביטוח בריאות ממלכתי הוא חוק סוציאלי, אולי החוק הכי סוציאלי שחוקק במדינת ישראל. חוק שמטרתו לאפשר לכל אזרח במדינת ישראל לקבל שירותי בריאות ללא כל התניה. שילמת מס בריאות או לא שילמת מס בריאות - אם וכאשר תידרש לשירות רפואי תקבל אותו קודם כל כאזרח המדינה. היקף הכיסוי נקבע על ידי הממשלה ומוגדר היטב בסל הבריאות. סל הבריאות לכלל אזרחי ישראל מורחב ו/או מצומצם על פי שיקולים כלכליים ותקציביים באופן שווה ואחיד לכולם. ולפתע, בתוך המוצר השיווני הזה נפתח פצע מוגלתי בדמות הביטוח המשלים. אותו כיסוי שמעניק יותר שירותים, יותר זמינות, יותר בריאות, למי שיש לו כסף לשלם. את הפצע המוגלתי הזה צריך לנקז. צריך אומץ פוליטי. צריך הבנה וצריך תעוזה אבל זו הדרך למנוע כפל ביטוח מאזרחי מדינת ישראל בלי לפגוע בעקרונות היסוד של הדמוקרטיה. המדינה, הכנסת, הממשלה, הריבון, יעשו ככל יכולתם להרחיב את הכיסוי הרפואי הניתן לכלל אזרחי מדינת ישראל במסגרת סל הבריאות, וחברות הביטוח ימכרו ביטוח פרטי למי שרוצה ולמי שהפרוטה מצויה בכיסוי. במקום לחשוב איך פוגעים בביטוח הפרטי צריך לחשוב איך מנווטים את כספי הביטוחים הפרטיים, או לפחות חלק מהם, לבתי החולים הציבוריים, באמצעות מתן אפשרות לחברות הביטוח לרכוש שירותי בריאות במערכת הציבורית. זו כלכלה מודרנית ולא המשך מדיניות סוציאליסטית שגויה שמשרד האוצר מוביל. במקום לפגוע בביטוח הפרטי יש לנווט את כספי הביטוח לבתי החולים הציבוריים בריא לדעת • משרד האוצר מבקש לקבל החזר על טיפול רפואי אותו הוא התחייב לתת למבוטחים ותוגמל עליו פעמיים: במסגרת מס הבריאות ובמסגרת התשלומים עבור הביטוח המשלים • אחרי שהמדינה תוגמלה עבור השירות הרפואי האמור פעמיים, היא באה ומבקשת תשלום שלישי מהאזרח, שישולם לה על ידי חברת הביטוח, שתגבה אותו כמובן מהאזרח בריבית דריבית

16 2023 / ביטוח בריאות וסיעוד - יוני פוליסה www.polisa.news הרפורמה בביטוחי הבריאות שאושרה לאחרונה בכנסת צפויה להיות בעלת השפעה רבה על אורית ביטוחי הבריאות הפרטיים בשנים הבאות. ומנהלת מנורה מבטחים, משנה למנכ"ל קרמר האגף לביטוח בריאות, התייחסה בשיחה עם פוליסה לשינויים המרכזיים בענף והשפעותיהם על כלל השחקנים. לפני מספר שבועות אישרה ועדת הבריאות של הכנסת את הרפורמה של משרד האוצר בתחום כפל ביטוח (הטלת חובת תשלום של חברות הביטוח לניתוחים שבוצעו בשב"ן והעברת המבוטחים מפוליסות שקל ראשון לפוליסות משלים שב"ן. כיצד הדבר צפוי להשפיע על ענף הביטוח בטווח הקצר והארוך? ועדת הבריאות של הכנסת התכנסה על קרמר: מנת לדון ביוקר המחיה, וכחלק מהטיפול ביוקר המחיה בכפל הביטוח אנשי הוועדה מאמינים שמאחר ויש כיסוי לניתוחים במסגרת השב"נים (שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים), אין סיבה שמבוטחים יחזיקו גם כיסוי ניתוחים מלא במסגרת הפוליסות הפרטיות. בהקשר זה יש לשים לב לעובדות הקיימות בתחום הניתוחים כיום, כאשר לקוחות השב"נים מדווחים על תורים ארוכים לניתוחים, על ניתוחים בטכנולוגיות חדשניות שלא מכוסות במסגרת השב"ן ועל העובדה שקופות החולים לא עובדות עם כל בתי החולים הפרטיים. נציגי הקופות התחייבו בוועדה לטפל בהרחבת רשימות הרופאים והתורים ואני מניחה שאם הקופות ישכילו לשפר את השירות ללקוחות בהתאם לעיל, מוצר משלים שב"ן יוכל לתת להם מענה טוב ללקוחות ביחס למחיר. כיצד יושפעו קופות החולים מהרפורמה? כפי שציינתי, קופות החולים יאלצו לשפר קרמר: משמעותית את השירות שהם נותנים ללקוחות על מנת למלא את הפערים שנוצרו מהעובדה שעם הזמן מרבית המבוטחים יחזיקו בפוליסות משלים שב"ן. כיצד יושפעו הרופאים? יש לזכור כי כבר בחוק ההסדרים ביולי קרמר: , הוחלט שחברות הביטוח והשבנ"ים יוכלו 2016 לממן ניתוחים רק באמצעות רופאי הסכם, והנושא יתרחב להערכתי. כיצד המבוטחים יושפעו? ההשפעה על המבוטחים תלויה ברמת קרמר: השירות של הקופות והחיבור לחברות הביטוח. אם הקופות ידעו לתת שירות ויהיה סנכרון ועבודה יעילה בין הקופות לחברות הביטוח, אז הלקוחות ייהנו ממוצר טוב. אני יכולה לספר שמנורה נערכת בצורה מושלמת גם למכירת משלים שב"ן תוך ליווי המבוטחים בתהליך, ומנורה שידועה בשירות מהמעלה הראשונה שהיא נותנת לסוכניה ומבוטחיה תמשיך בכך ותהיה גמישה חדשנית ומותאמת למציאות החדשה. חודשיים לאחר כניסת הרפורמה בחוק ההסדרים לתוקף, נכנסת לתוקף רפורמה נוספת של הפיקוח על הביטוח שנועדה אף היא להתמודד עם כפל ביטוח. עיקרה – יצירת רובד בסיסי חובה של קטסטרופות. כיצד השתלבות שתי הרפורמות יחד ישפיע על הענף? אני חושבת שהרפורמה וחוק קרמר: ההסדרים הם כלים שלובים ואי אפשר לנתקם אחד מהשני. גם היום הסוכנים מוכרים ללקוחותיהם את מוצרי הקטסטרופות לפני שהם מוכרים את מוצר הניתוחים. השינוי המרענן שהרפורמה תביא איתה היא מוצרים חדשניים של כתבי שירות, תחום שהיה יחסית בסטגנציה בשנים האחרונות בכל החברות. אחד המודלים שהוצעו (על ידי לשכת סוכני הביטוח) במענה לבעיית כפל הביטוח הוא יצירת פוליסת ניתוחים על בסיס פיצוי (לפי תעריף הניתוחים של משרד הבריאות). מה דעתך על ההצעה? אני מאוד אוהבת קרמר: את מוצרי הפיצוי. הם נותנים מענה לפלח נרחב באוכלוסייה שאוהב לקבל פיצוי כשהם מבצעים פרוצדורות בקופות, והם מטפלים בצורה מושלמת מה הערך בכפל הביטוח. הייחודי של מנורה מבטחים בשוק ביטוחי ?2023-2024 הבריאות הפרטיים של ציינתי קודם ואציין שנית - מנורה מבטחים קרמר: מובילה את שוק הבריאות הן בצמיחה השנתית הן במקצועיות שאינה יודעת פשרות והן בשירות מהמעלה הראשונה. אנחנו מאמינים ומבינים שהעיסוק בבריאות הוא שליחות, וכשאתה קם בבוקר לעשות את מה שאתה אוהב אתה עושה אותו הכי טוב שאפשר. • אורית קרמר, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים, מסבירה בשיחה עם פוליסה כי יש לשים לב לעובדות הקיימות בתחום הניתוחים כיום, כאשר לקוחות השב"נים מדווחים על תורים ארוכים לניתוחים, על ניתוחים בטכנולוגיות חדשניות שלא מכוסות במסגרת השב"ן ועל העובדה שקופות החולים לא עובדות עם כל בתי החולים הפרטיים • לדבריה, קופות החולים חייבות לשפר את השירות למבוטחים נוכח העובדה שעם הזמן מרבית המבוטחים יחזיקו בפוליסות משלים שב"ן קופות החולים יאלצו לשפר משמעותית את השירות ללקוחות עם אורית קרמר, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים ומנהלת האגף לביטוח בריאותפוליסהשיחת

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=