ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי

שומרה רשמה רווח כולל של 45 מיליון שקל – יותר מכפול מהרבעון המקביל

שומרה מקבוצת מנורה מבטחים רשמה רווח כולל של 44.9 מיליון שקל – יותר מכפול מהרבעון המקביל אשתקד בו נרשם רווח כולל של 20.1 מיליון שקל. בתחום רכב חובה, הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-31 מיליון שקל לעומת רווח כולל לפני מס של כ- 11 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח הכולל נובע בעיקר מגידול בהכנסות מהשקעות בתקופת הדוח. דמי ביטוח ברוטו לתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 84 מיליון שקל, לעומת 86 מיליון שקל אשתקד. בתחום רכב רכוש, בתחום משתקף שיפור בתוצאות החיתומיות הנובע בעיקר...
Pages