ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי

הדוח הסופי של ועדת קמיניץ: ריבית ההיוון תיקבע על 3%, סוגיית הפיצוי העתי יורדת מהפרק

מסקנות ועדת קמיניץ שפורסמו היום (ד') מבטלות למעשה את מסקנות ועדת וינגרד ומותירות את ריבית ההיוון על 3%. בנוסף הן מנתחות את סוגיית הפיצוי העתי שהועלתה לדיון על ידי הפיקוח על הביטוח. הוועדה קבעה כי יש לשמור על המצב הקיים ולא לחייב את המזיק בפיצוי עתי של הניזוק. זאת, בעיקר על מנת לנתק את הקשר בין הניזוק למזיק, אשר מצבו הכלכלי העתידי לעיתים אינו ודאי, ולמנוע את הימשכות הסכסוך. משהוחלט בוועדה כי אין מעבירים את הפיצויים לפיצויים עתיים – הגיעה הוועדה לדון בשיעור ריבית ההיוון, שנועד לאפשר לניזוק להיות מפוצה...
Pages