ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי

ייצוגית: לאחר גניבה או טוטל לוס – חברות הביטוח אינן משיבות את התשלום היחסי תמורת כתבי שירות

בקשה לאישור ייצוגית הוגשה בבית משפט המחוזי מרכז בלוד נגד חמש חברות ביטוח, בגין תנאים מקפחים בכתבי שירות. על פי התביעה שהוגשה על ידי המועצה הישראלית לצרכנות, המבטחות משווקות למבוטחים שלהן שירותים לתיקוני דרך, תיקון שמשות, גרירה ושירותים אחרים, יחד עם פוליסת הביטוח המקיף, במסגרת כתב שירות. המבוטחים משלמים את התמורה לכתבי השירות, עבור שנה מראש, והתשלום עבור כתבי השירות מחושב בנפרד מהתשלום עבור הביטוח המקיף. בכתב התביעה נאמר כי במקרה של גניבת כלי הרכב או אבדן מוחלט כתוצאה מתאונה, הסיכון המכוסה במסגרת כתב השירות לא קיים עוד. במקרים אלה...
Pages