ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי
תיקון החוק לתקבולי ביטוח לרכב מעוקל במקרה של גניבה או טוטאל-לוס אושר בקריאה שנייה ושלישית אך הועבר לעיון מחדש

תיקון החוק לתקבולי ביטוח לרכב מעוקל במקרה של גניבה או טוטאל-לוס אושר בקריאה שנייה ושלישית אך הועבר לעיון מחדש

ועדת החוקה חוק ומשפט העבירה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להעברת תקבולי ביטוח במקרה של גניבה, אובדן גמור (טוטאל-לוס) או אובדן להלכה. במסגרת העברה, נקבע כי…
ביטוח אלמנטרי
טיוטה שניה לחוזר אישור קיום ביטוח: אישור הביטוח יוכל להרחיב את תנאי הפוליסה; סתירה בין הפוליסה לאישור תפורש לטובת המבוטח בלבד

טיוטה שניה לחוזר אישור קיום ביטוח: אישור הביטוח יוכל להרחיב את תנאי הפוליסה; סתירה בין הפוליסה לאישור תפורש לטובת המבוטח בלבד

טיוטה שניה לחוזר אישור קיום ביטוח שפורסמה אתמול (יום ב') מגדירה מחדש את היחסים בין פוליסת הביטוח לאישור קיום הביטוח. בעוד שבטיוטה הראשונה שפורסמה בפברואר…
Pages