ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

שירביט נתבעת לשלם 200 אלף דולר בביטוח נסיעות לחו"ל וטוענת שעליה לשלם 20 אלף ומדובר בטעות סופר

בית משפט השלום בתל אביב יצטרך להכריע בסוגיה מה דינה של פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בה נרשם, עקב טעות סופר, ברשימה המפרטת את גבולות אחריות המבטחת, כי גבול האחריות בגין אירוע מוות/נכות עומד על 200 אלף דולר ולא 20 אלף דולר. המבוטח במקרה הנדון יצא לטיול ארוך בהודו ורכש טרם היציאה פוליסת ביטוח נוסעים לחו"ל בסניף מ.מ.ס.י. בקניון רננים ברעננה, הכוללת כיסוי בסכום מרבי של 1.6 מיליון דולר להוצאות רפואיות ו-200 אלף דולר למקרה של תאונה או מוות. המבוטח נהרג בתאונת דרכים כאשר רכב על אופנוע אותו רכש בהודו, ואולם...
Pages