insurtech

insurtech

ברקת פונה להתייעצות עם השוק: מהם החסמים שמונעים השקעות במיזמי Insurtech?

מה החסמים הקיימים הדורשים טיפול במסגרת הרגולציה הנוכחית, בכל הקשור להשקעות במיזמי Insurtech? זו השאלה העיקרית אותה מפנה המפקח על הביטוח ד"ר משה ברקת לענף הביטוח והפנסיה. במסגרת נייר התייעצות, שנועד לעורר דיון באופן מתן הקלות להשקעות במיזמי אינשורטק, מציין ברקת: "כחלק מפעולות הרשות לקידום חדשנות טכנולוגית ודיגיטלית בתחומי הביטוח, הרשות רואה חשיבות רבה בפיתוח ובעידוד היזמות בענף האינשורטק. פיתוח ועידוד יזמות כאמור צפוי להביא ערכים מוספים לשוק הביטוח, להגביר את התחרות בו, לשפר את היצע המוצרים והשירות ללקוח, להגביר את הממשק וההיזון בשרשרת ההפצה, לחזק את הבקרות והתיעוד ולהביא...
insurtech
דורות משיקה את אפליקציית E-Seder

דורות משיקה את אפליקציית E-Seder

דורות משיקה את אפליקציית E-Seder. מדובר באפליקציה שמושכת עבור המשתמש מידעים מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח ופורסת בפניו את כלל תכניות הביטוח והפנסיה שלו. האפליקציה כוללת…
insurtech
הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בכנס GIR19 בגרמניה: נאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל תחת הקלות רגולטוריות

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בכנס GIR19 בגרמניה: נאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל תחת הקלות רגולטוריות

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, השתתף בשבוע שעבר בכנס GIR19 בגרמניה, ואמר כי בכוונתו לאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל…
Pages