insurtech

insurtech
דורות משיקה את אפליקציית E-Seder

דורות משיקה את אפליקציית E-Seder

דורות משיקה את אפליקציית E-Seder. מדובר באפליקציה שמושכת עבור המשתמש מידעים מהמסלקה הפנסיונית ומהר הביטוח ופורסת בפניו את כלל תכניות הביטוח והפנסיה שלו. האפליקציה כוללת…
insurtech
הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בכנס GIR19 בגרמניה: נאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל תחת הקלות רגולטוריות

הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, בכנס GIR19 בגרמניה: נאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל תחת הקלות רגולטוריות

הממונה על רשות שוק ההון, ד"ר משה ברקת, השתתף בשבוע שעבר בכנס GIR19 בגרמניה, ואמר כי בכוונתו לאפשר לחברות Insurtech וחברות ביטוח בינלאומיות לפעול בישראל…
Pages