ביטוח חיים

ביטוח חיים

אנחנו מציגים כל כך הרבה יתרונות מעבר למחיר שגם בו אנחנו תחרותיים

מאת אלמוג עזר מאז כניסתן של קרנות ברירת המחדל, קשה להתעלם מכך שהשיח השולט בענף קרנות הפנסיה מתמקד במחיר ובדמי הניהול. כלומר, מי שיצליח לגבות את שיעורי הניהול הנמוכים ביותר ועדיין להציג רווחים, יהפוך לגורם משמעותי בענף. על פניו, מנורה מבטחים, שבבעלותה קרן הפנסיה הגדולה בענף, מנסה ליצור לאחרונה שיח חדש בתחום ולשבור את ההתמקדות של  השוק במחיר, על ידי השקת קרנות פנסיה עם כיסויים ביטוחיים רחבים יותר. "השיח של קרנות המחדל הוא שיח קיים ותמידי בענף ומתמקד במחיר, אבל אנחנו מציגים כל כך הרבה יתרונות מעבר למחיר שגם בו...
ביטוח חיים
מגמות מרכזיות בענף הביטוח

מגמות מרכזיות בענף הביטוח

רוה"ח בני גבאי ואור חרוש הציגו בהרצאתם את המגמות העיקריות שמשפיעות על ענף הביטוח, כפי שהן עולות מהדוחות הכספיים שפרסמו החברות. בין המגמות שהוצגו: *…
Pages