ביטוח חיים

ביטוח חיים

יחס כושר הפירעון של מגדל יורד אל מתחת ל-100%

יחס כושר הפירעון של מגדל יורד אל מתחת ל-100% בעקבות עדכון לוחות התמותה. כך עולה מהודעת החברה שפורסמה אמש (יום ד'). בהודעה, שפורסמה בעקבות עדכון לוחות התמותה ב-17 ביולי, מציינת מגדל כי על פי אומדנים שביצעה, ההשפעה הצפויה על מגדל ביטוח תהיה קיטון ברווח הכולל של כ-80 מיליון שקל. אולם ההשפעה המשמעותית יותר הינה השפעה על יחס כושר הפירעון של מגדל. מגדל מציינת בהודעתה כי "ההשפעה הצפויה של יישום טיוטת החוזר על יחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח, הינה קיטון של כ- 10% בהשוואה ליחס כושר הפירעון של מגדל ביטוח...
Pages