ביטוח חיים

ביטוח חיים

טיוטת חוזר: יועצים פנסיוניים לא יחויבו למסמך ההנמקה האחיד ויוכלו לפתח מבנה משלהם

רשות שוק ההון פרסמה היום טיוטת חוזר שתאפשר ליועצים פנסיוניים למסור ללקוחותיהם גרסה עצמאית של מסמך ההנמקה. מסמך ההנמקה של יועץ פנסיוני, לא יוגבל למבנה המסמך האחיד שנקבע עבור סוכן ביטוח. זאת מאחר שיועצים פנסיונים פועלים מול הלקוח ללא כל זיקה ישירה למוצר פנסיוני או לגוף מוסדי. נמסר כי ההוראה החדשה באה לחזק את מעמדו של היועץ הפנסיוני האובייקטיבי, מאפשרת לו מרחב פעולה רחב יותר ובכך מייחדת אותו מבעלי רישיון אחרים. היא מהווה צעד נוסף בקידום השירות נטול הפניות לטובת הלקוח במערך ההפצה הפנסיוני על מנת להפכו לאיכותי ומקצועי יותר....
Pages