ביטוח חיים

ביטוח חיים

בקשה לייצוגית נגד כלל ביטוח על גביית דמי ניהול מאפיק החיסכון בביטוחי מנהלים

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד כלל ביטוח בטענה כי החברה גבתה דמי ניהול מהחיסכון המצטבר בפוליסת ביטוח חיים משולבות חיסכון ללא הסכם המבוטחים. הבקשה הוגשה בבית המשפט המחוזי תל אביב יפו ועל פי המגיש, כלל ביטוח פועלת בניגוד להוראות הפוליסה בפוליסות ביטוחי המנהלים ותוך הפרתן, ללא אישור של הרגולטור. הקבוצה אותה מבקש התובע לייצג: כל מי שהיה או הינו מבוטח של כלל ביטוח בפוליסות הרלוונטיות ואשר כלל ביטוח גבתה ממנו במהלך שבע השנים שקדמו למועד הגשת התובענה דמי ניהול בניגוד להסכמה עם המבוטחים. התובע עותר למתן סעד של השבת...
Pages