ביטוח חיים

ביטוח חיים
מגמות מרכזיות בענף הביטוח

מגמות מרכזיות בענף הביטוח

רוה"ח בני גבאי ואור חרוש הציגו בהרצאתם את המגמות העיקריות שמשפיעות על ענף הביטוח, כפי שהן עולות מהדוחות הכספיים שפרסמו החברות. בין המגמות שהוצגו: *…
Pages