הזירה המשפטית

הזירה המשפטית

סולקה הייצוגית נגד הראל: החברה תשפר את יידוע המבוטחים על תנאי כתב השירות של האבחון המהיר

אושרה סילוקה של בקשה לייצוגית נגד הראל בנושא מצג מטעה בנוגע לתנאי השירות "האבחון המהיר". כך קבע בית המשפט המחוזי מחוז מרכז ביום ה'. בבקשה לייצוגית, שהוגשה באוקטובר 2017 ובסך של 30 מיליון שקל, נטען שכתב השירות של האבחון המהיר בהראל החריג בדיקות שאינן מתבצעות אצל נותן השירות שלה. כלומר, אם מתברר כי מבוטח של הראל בפוליסה האמורה נדרש לבצע בדיקה שאינה מבוצעת אצל ספק השירות, מתנערת ממנו הראל, וזאת אף אם הבדיקות דרושות לצורך ביצוע האבחון המהיר. לפוליסה נודע, במסגרת משיכת הייצוגית, כי הראל התחייבה לשפר את יידוע המבוטחים...
Pages