הזירה המשפטית

הזירה המשפטית

ייצוגית הוגשה נגד הפניקס ופספורטכארד על ניכוי דמי השתתפות עצמית בכפל בגין הוצאות מלווה

תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית הוגשה כנגד הפניקס וכנגד פספורטכארד בבית המשפט המחוזי מרכז  - כך דיווחה הפניקס לבורסה. לטענת התובע, הנתבעות מפרות את הוראות פוליסת ביטוח הנסיעות לחו"ל בכך שבקרות אירוע ביטוחי למבוטח, כאשר נתבעים תגמולי ביטוח בגין הוצאות של מתלווה או מלווה של המבוטח, מנכות הנתבעות מתגמולי הביטוח דמי השתתפות עצמית בכפל: האחד בגין המבוטח והשני בגין מבוטח אחר - המתלווה או המלווה. כן טוען התובע, כי הנתבעות מפרות הוראות שונות של חוזרי ביטוח בנוגע לטופס הגשת התביעה, הנתונים המופיעים בו, קבלת העתק ממנו, וכן כי הנתבעות נמנעות...
הזירה המשפטית
העליון בהחלטה עקרונית: לא מאשר צו גילוי מסמכים בנוגע לגודל הקבוצה בשלב בקשת האישור לתביעה ייצוגית

העליון בהחלטה עקרונית: לא מאשר צו גילוי מסמכים בנוגע לגודל הקבוצה בשלב בקשת האישור לתביעה ייצוגית

שאלות בדבר היקף הדרישה לגילוי ועיון במסמכים בתביעות ייצוגיות, שזורות בשאלות בדבר מהי התשתית הראייתית הראשונית הנדרשת כדי לבקש גילוי מסמכים, ומהו היחס, אם בכלל,…
הזירה המשפטית
הבהרה

הבהרה

בניגוד למצוין בכתבה מה-10 בפברואר 2020, לפיה חברת אם+דבליו גרופ תובעת כ-145.5 מיליון שקל מהראל, איילון, ו-Zurich שביטחו אותה במערך ביטוחי אחריות, יובהר כי לתביעה…
Pages