הזירה המשפטית

הזירה המשפטית

הפניקס מבקשת להורות לעיריית חיפה לפרסם מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח לאלתר

הפניקס מבקשת מבית המשפט המחוזי בחיפה להורות לעיריית חיפה שלא לממש את זכות האופציה להארכת ההתקשרות עם איילון (הארכה רביעית במספר ואחרונה) כספק יחיד למתן שירותי ביטוח לעירייה. זאת, בהמשך להסכם התקשרות שנחתם בין הצדדים בשנת 2016 מכוח אישור התקשרות חריגה בפטור ממכרז כספק יחיד, שניתן בזמנו על בסיס התשתית העובדתית שהייתה מונחת לפני ועדת המכרזים נכון לאותה העת. הפניקס מבקשת עוד מבית המשפט להורות לעירייה לפרסם מכרז פומבי למתן שירותי ביטוח לעירייה לאלתר, באופן שיאפשר התקשרות עם המציע הזוכה לקבלת שירותים ממנו החל מחודש מאי 2020, מועד סיום תקופת...
Pages