הזירה המשפטית

הזירה המשפטית

ביטוח חקלאי נתבעת לשלם 7.33 מיליון שקל בעקבות סדקים ובקיעים שהופיעו במהלך בניית ממגורה

ביטוח חקלאי נתבעת לשלם תגמולי ביטוח בסך 7.33 מיליון שקל לחברת גיל אריש תשתיות מים וביוב. החברה פעלה כקבלן ביצוע לבניית ממגורה במפעל צמח תערובות הנמצא בעמק הירדן בדגניה ב'. לטענת החברה בתביעה שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במהלך בניית הממגורה הופיעו פתאום סדקים, בקיעים, קריסות וניתוקים של הבטון בקירות הממגורה. לדבריה, היא פעלה מיידית לתיקון הנזק באופן ישיר על ידה ובסיוע קבלני משנה מטעמה, בין היתר על מנת להקטין נזקים, למנוע נזקים נוספים לפרויקט ולהשלימו בהקדם האפשרי, והכול בהתאם להוראותיהם והנחיותיהם של המתכנן ומנהל הפרויקט. לדברי התובעת, מדובר...
Pages