הזירה המשפטית

הזירה המשפטית
ייצוגית נגד "הראל" ו"מנורה". התובעים: החברות מפחיתות באורח שרירותי מסכום הנזק בטענה ל"רשלנות תורמת" של צד ג'

ייצוגית נגד "הראל" ו"מנורה". התובעים: החברות מפחיתות באורח שרירותי מסכום הנזק בטענה ל"רשלנות תורמת" של צד ג'

תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף מוערך של 3 מיליון שקל הוגשה נגד "הראל" ו"מנורה" בטענה כי אימצו פרקטיקה של הפחתה שרירותית מסכומי הנזק בטענה ל"רשלנות…
Pages