חדשות

חדשות

הדוח של ליברה: הפסידה 1.6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019

חברת הביטוח הדיגיטלית ליברה הפסידה 1.6 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. כך עולה מדו"ח החברה. ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם ההפסד הכולל ב-1.4 מיליון שקל, לעומת 0.2 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2019. על פי החברה: ההפסד נובע מהוצאות העולות על ההכנסות, כמצופה בשנים הראשונות לחיי חברה. הוצאות החברה כוללות הוצאות הנהלה וכלליות, הוצאות שיווק והוצאות הטיפול בתביעות, שהסתכמו במחצית הראשונה של 2019 בכ-12.3 מיליון שקל. הפרמיות ברוטו הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2019 בכ-39.4 מיליון שקל. ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו הפרמיות ברוטו ב-16.8 מיליון...
Pages