חדשות

חדשות

ייצוגית נגד מנורה מבטחים: גבתה דמי ביטוח בנספחים לפוליסות בריאות, גם לאחר סיום הפוליסה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז נגד מנורה מבטחים בטענה לגביית דמי ביטוח בניגוד לתנאי הפוליסה והדין בגין התקופה בה הפוליסה והנספחים לא בתוקף. לדברי המבקש אפרים וידר, טרם הגשת בקשתו זו, הועברה לידי חברת הביטוח פנייה מוקדמת בניסיון לייתר את הצורך בהגשת הבקשה, וכעבור כחודשיים התקבלה תגובתה לפיה היא מודה במחדל וטוענת להשבת הסכום העודף שנגבה. אולם למרות ועל אף התחייבותה כאמור, ממשיכה מנורה מבטחים במחדלה וגובה משאר המבוטחים פרמיה בגין התקופה בה פוליסת הביטוח והנספחים שצורפו אליה אינם בתוקף. כל זאת, מציין המבקש, לאחר שכבר...
Pages