חדשות

חדשות

צור שמיר פנתה לבית המשפט לכנס אסיפה בה תציע לרכוש את ביטוח ישיר השקעות פיננסיות

צור שמיר אחזקות מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על כינוס אסיפה כללית של בעלי מניותיה של חברת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות לשם אישור רכישת מניותיה. צור שמיר מבקשת לרכוש את מלוא המניות של החברה, בהתאם לשוויין ההוגן. הבקשה הוגשה במטרה לקיים את הוראות חוק הריכוזיות לעניין הגבלת שליטה בתאגידים מדווחים במבנה פירמידה. ביטוח ישיר השקעות פיננסיות מחזיקה ב-48% ממניות איי.די.איי. ביטוח (ביטוח ישיר) לצד עסקי נדל"ן נוספים. עם אישור המתווה, ביטוח ישיר השקעות פיננסיות תהפוך לחברה פרטית ותחדל להיות תאגיד מדווח ובכך ייסגר שלב אחד בפירמידה (צור שמיר...
Pages