כדאי לדעת

כדאי לדעת

הפניקס משיקה מסלול הטבות ייחודי בביטוח חיים – RISKWELL

הפניקס מציעה למבוטחי ביטוחי החיים מסוג ריסק 1 מסלול הטבות חדש RISKWELL שכולל הנחה בשיעור של 30% בשלוש השנים הראשונות לביטוח ו-15% בשלוש השנים שלאחר מכן, כך שסך הכול המבוטח זוכה ל-6 שנים של הנחה. מעבר להנחה זו, למבוטח קיימת האפשרות, לאחר שלוש שנים מתחילת הביטוח, לקבל הנחה גדולה יותר, בשיעור של 30% מהפרמיה המלאה. ההנחה כפופה להצהרת בריאות ודוח מצב רפואי עדכני רשמי מקופת החולים בה הוא חבר או קבלת הנחה בשיעור של 20% מהפרמיה המלאה בכפוף להצהרת בריאות בלבד. האפשרות קיימת למבוטח בתום כל שלוש שנים ממועד ההצטרפות...
Pages