מאמרים

מאמרים

תוקף התנאת רישוי עסק בביטוח חבויות / מאת יעקב קיהל

במהלך פעילות בדיסקוטק נחבלה נערה בגופה מנפילת צעיר ש"דילג" מעל המושב בו ישבה. תוצאות החבלה (הנוירולוגית-אורטופדית) היו קשות, והגם שהשתקמה חלקית מאז האירוע, עדיין נותרה נכה. תביעתה בגין המקרה הוגשה בערכאות. בשלב ההכנה נתבקשתי על ידי סוכן הביטוח לחוות דעתי בסוגיית הכיסוי הביטוחי לחבות המועדון. דיון בתנאי הפוליסה – רישוי בשלב הראשון לטיפול בתביעה נדחתה פניית המועדון על ידי המבטחת, בין השאר בטענה כי "לא הומצא לה רישיון העסק לאתר בו התרחשה התאונה ואישורי בטיחות מהרשויות", ואלה היוו "תנאי מוקדם" לביטוח. הערתי כי הסוגיה של "תנאי מוקדם" הרשום במלל הפוליסה...
מאמרים
הגיעו מים עד נפש / מאת משה לבהר

הגיעו מים עד נפש / מאת משה לבהר

לפני פחות משנתיים בקשו ממני חברים להצטרף לעשייה בלשכת סוכני הביטוח. לנוכח המצב הקשה החלטתי להיענות לבקשה ולהציג את עצמי כמועמד לראשות סניף ראשון לציון.…
Pages