מאמרים

מאמרים

חיתום רפואי וסוגיית ליקוי גופני קודם / מאת יעקב קיהל

חוות דעת זאת נכתבה לבקשת בא כוחו של המבוטח-הנפגע בתקופת "בין השמשות" של ביטוח תאונות אישיות: בחלקו נערכו הפוליסות כפוליסות בביטוח כללי ובחלקו ככיסוי במסגרת ביטוח רב שנתי בענפי ביטוח חיים (ראה בספרי "ביטוח תאונות אדם בישראל", המכללה לביטוח ע"ש יעקב שריר, פרק ג', עמ' 139 ואילך). למרות שעיקרי הכיסוי לא שונו בין סטטוסים אלה לעת קרות מקרה הביטוח הנדון, אין ספק שניכרו הבדלים בגישת המבטחת והמטפלים מטעמה באגפי השיווק והניהול שבה (ראה בספרי שם, פרק א', עמ' 13 ואילך). הבדלים כאלה ניכרו ברבות הימים גם בביטוחי נסיעות לחו"ל, שהטיפול...
Pages