מאמרים

מאמרים
המהות והתכלית של אישורי הביטוח

המהות והתכלית של אישורי הביטוח

לאחרונה מקדם הפיקוח על הביטוח הכתבה של אישור ביטוחי במתכונת מסוימת, תוך התעלמות ממהות ותכלית האישורים הנדרשים בהתקשרות העסקית עם המבוטח. חשוב להבהיר כבר מלכתחילה,…
מאמרים
מעסיק שלא יפעל לשחרור פיצויים באופן מידי עלול לאבד את כספי הפיצויים הצבורים בקופות / מאת עו"ד גל גורודיסקי

מעסיק שלא יפעל לשחרור פיצויים באופן מידי עלול לאבד את כספי הפיצויים הצבורים בקופות / מאת עו"ד גל גורודיסקי

מעסיקים רבים מחזיקים עדיין את צבירת הפיצויים של עובדים שהתפטרו בעבר, בקופות האישיות של העובדים בקרנות הפנסיה ובחברות הביטוח. כספים אלה אמורים בדרך כלל להיות…
מאמרים
צמיחת קופות הגמל לילדים

צמיחת קופות הגמל לילדים

בתום מחצית השנה הראשונה של 2018 נצברו 3.92 מיליארד שקל בקופות גמל להשקעה - חיסכון לכל ילד. במסגרת חוק התקציב (חוק ההתייעלות הכלכלית תיקוני חקיקה…

הרפורמה במסמך ההנמקה

בשבוע שעבר פרסמה המפקחת על הביטוח את הנוסח הסופי (נכון למועד זה) של חוזר ההנמקה המלא, הכולל שינויים משמעותיים ביחס למצב הנוכחי. התיקון פורסם בעקבות…
Pages