מאמרים

מאמרים
כשל בלייה בתוואי כביש בין-עירוני שנזקיו שקיעות וסדקים בכביש – תחולת ביטוח עבודות קבלניות / מאת יעקב קיהל

כשל בלייה בתוואי כביש בין-עירוני שנזקיו שקיעות וסדקים בכביש – תחולת ביטוח עבודות קבלניות / מאת יעקב קיהל

המבוטחות בביטוח העבודות הקבלניות הן הזכיין מטעם מדינת ישראל והחברה הקבלנית שמונתה על ידו לעסוק בביצוע עבודות ההקמה, הבנייה, הסלילה והתחזוקה של כביש בין עירוני.…
Pages