סקירות

סקירות

חברת נמל אשדוד דחתה את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לביטוח בריאות קבוצתי

נמל אשדוד דוחה את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא במכרז לביטוח בריאות קבוצתי לעובדי החברה. על פי הודעת החברה, המועד האחרון להגשת הצעות יידחה ליום ה' ה-29 באוגוסט. התאריך המקורי להגשת הצעות הסתיים ביום ה' שחלף. על פי תנאי המכרז, תקופת הביטוח הבסיסית תהיה ל-5 שנים, אולם חברת הנמל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות, בהודעה מראש בכתב של לפחות 90 יום ובלבד שהביטוח הקבוצתי הקיים יעבור למבטח אחר. חברת הנמל תהיה רשאית, בהסכמה עם הזוכה במכרז, להאריך את תקופת הביטוח הבסיסית ב-5 שנים נוספות. על...
Pages