סקירות

סקירות

החציון הראשון הביא את חברות הביטוח לרווחיות שיא / מאת חגי שפירא

תפוקת 15 החברות באלמנטרי בחציון 2019 הגיעה לכדי 12.7 מיליארד שקל ורווח שיא של 2.327 מיליארד שקל (12.48 ורווח 0.524 מיליארד שקל אשתקד). זהו גידול של 223.7 מיליון שקל בתפוקה (1.8%) ו-1,803.1 מיליון שקל ברווחיות (343.8%). התפוקה גדלה בשיעור מתון (לאחר שנים של עלייה גדולה יחסית) והושפעה מהקיטון (הנומינלי) בתפוקת רכב רכוש. רווחיות תחום רכב רכוש בשנתיים וחצי האחרונות הגבירה את התחרות בין החברות. לאחרונה אנו חשים בשינוי מגמה בהתייחס לפרמיות שקיטונן הועצם עקב המשך הגידול בכמות כלי הרכב. רווחי שוק ההון בחציון דחו מגמה של טיפול בשחיקה החיתומית בחלק...
Pages