סקירות

סקירות

קופות הגמל להשקעה בחודש מאי: חסכון טופ של מנורה ירדה 0.8% בלבד ומובילה את הטבלה

חסכון טופ היא קופת הגמל להשקעה שרשמה את הירידה הקלה ביותר בחודש מאי, כך עולה מנתוני הגמל של החברות. הקופה בניהולה של אינטרגמל ומנורה מבטחים השילה 0.8% ורושמת עליה של 5.4% מתחילת השנה. במקום השני בטבלה החודשית נמצאת הקופה של אנליסט שירדה 0.86% ורושמת תשואה של 6.44% מתחילת השנה. במקום השלישי נמצאות הקופות של ילין לפידות ופסגות שירדו 1.05%. באופן כללי, הקופות ירדו 1.16% בחודש מאי ועלו 5.3% מתחילת השנה. מתחילת השנה מובילה הקופה של אלטשולר שחם, שעלתה בשיעור של 6.74%, לאחר שירדה בשיעור של 1.46% בחודש מאי. קופה זו...
Pages