פיננסים

פיננסים

הרווח החציוני הכולל של מגדל – 352 מיליון שקל – גידול של 53%

הרווח הכולל של מגדל ברבעון השני של 2019 עומד על 21 מיליון שקל, לעומת 261 מיליון שקל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הרווח הכולל של מגדל עומד על 352 מיליון שקל לעומת רווח כולל של 230 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הפרמיות ברוטו של החברה עמדו על 5.8 מיליארד שקל ברבעון השני של השנה, לעומת 5.5 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  במחצית הראשונה של השנה, פרמיות ברוטו הסתכמו בכ-12 מיליארד שקל לעומת 11.4 מיליארד שקל במחצית המקבילה אשתקד. בהתאם לדוח יחס כושר הפירעון לסוף 2018, למגדל עודף בסך של כ-4.7...
Pages