פיננסים

פיננסים
בקרוב בענף הביטוח? הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים להקים ועדה לענייני טכנולוגיה וחדשנות בדירקטוריון

בקרוב בענף הביטוח? הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים להקים ועדה לענייני טכנולוגיה וחדשנות בדירקטוריון

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום (ד) טיוטת עדכון להוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "דירקטוריון", במסגרתה  בוצעו  מספר שינויים משמעותיים בחיזוק הממשל התאגידי במערכת הבנקאית ושיפור…
Pages