רגולציה

רגולציה

רשות שוק ההון רוצה להאריך בשנתיים נוספות את האפשרות לגבות דמי ניהול חיצוניים

הממונה על הביטוח ד"ר משה ברקת מבקש להאריך בשנתיים נוספות את האפשרות של בתי ההשקעות לגבות דמי ניהול עבור הוצאות ניהול השקעות. כך הודיעה הרשות בטיוטת תקנות שפרסמה ביום ה'. דמי ניהול חיצוניים נגבים כאשר מנהלי קרן נעזרים בגופים זרים ומנהלי השקעות אחרים להשיא תשואה לקרן, והמגבלה המקסימלית על תשלום חיצוני עומדת על שיעור של 0.25% מהון הקרן שנגבה מהעמית. מאז 2014 החלה הרשות לבחון את יישומה של מגבלת ההוצאות בקרב הגופים המוסדיים. בחינת היישום מעלה כי ההגבלה על גביית תשלום דמי ניהול חיצוניים היא בעלת משמעות חשובה, אך עדיין קיים חשש כי...
Pages