רגולציה

רגולציה

רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה בין מלווים בהסדרי חוב

רשות התחרות פרסמה להערות הציבור פרק נוסף בגילוי הדעת העוסק בשיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות. הפרק החדש עוסק בשיתופי פעולה בהסדרי חוב, וזאת בהמשך לפרקים שפורסמו לעניין שיתופי פעולה בקבלת החלטות בתאגיד שמשקיעים מוסדיים מחזיקים במניותיו. נזכיר גם רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון קידמו מהלכים להגדיל את השותפות בין מוסדיים בתוך חברות ציבוריות. גילוי הדעת נועד לתת ודאות למשקיעים המוסדיים (ובכלל זה בנקים) המעוניינים לבצע שיתופי פעולה, מבלי שיצטרכו לחשוש מהפרה של הוראות חוק התחרות הכלכלית. במקרים של הסדרי חוב, הסתיימו יחסי התחרות בין הצדדים בכל...
Pages