רגולציה

רגולציה

רשות המיסים תשיב כסף לעמיתים בקופת גמל שמשכו את הכספים בקופה בשנים 2005 ו-2006

רשות המסים  תשיב החזר מלא לעמיתים, תמורת המס שנוכה מהרווחים שנצברו בקופות הגמל בין השנים 2004 ל-2006. כך נקבע בהסדר פשרה לייצוגית שאושר בסוף חודש יולי שחלף על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בראשות השופט מגן אלטוביה. ההשבה תעשה לחוסכים שהפרישו לקופות הגמל שברשותם טרם שנת 2002 (כולל), פרשו ופדו את הכספים בין השנים 2005 ל-2006. עניינה של התובענה במיסוי רווחים על כספים שהופקדו בקופות גמל באמצעות ניכוי במקור שבוצע בהוראת רשות המסים בניגוד להוראת המעבר של תיקון 132 לפקודת מס הכנסה. בתיקון זה נקבע בין היתר כי...
Pages