פוליסה - נובמבר 2019

20 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news עם עמוס רוקח, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים שיחת ומנהל אגף מכירות סוכנים פוליסה הנה שנה מצוינת 2019 שנת לסוכני החברה בתחום הפנסיה ולהערכתי היא 2020 תימשך גם לתוך שנת עמוס "הדיגיטציה משנה את עולם הביטוח מקצה לקצה" – כך אומר , ומנהל אגף מכירות סוכנים. מנורה מבטחים ביטוח , משנה למנכ"ל רוקח בשיחה עימו מתאר רוקח את פעילות החברה בתחום, ומציין כי המערכות הדיגיטליות שנבנו בחברה עבור הסוכנים פותחו בשיתוף פעולה עם , וכי הן מייעלות את עבודת הסוכן, החברה וטובות לשכת סוכני הביטוח גם ללקוחות. כשנת הפנסיה. כיצד ההכרזה עומדת 2019 בתחילת השנה הכרזת על • במבחן הזמן? אני חושב שברור למדי שצדקתי - זו באמת שנת הפנסיה. רוקח: אנחנו חווים פה שינוי משמעותי ויפה כאן בחברה. השנה אנו מרגישים גידול משמעותי בעולם הסוכנים. פעם תהלכי ההצטרפות היו בעיקר באמצעות רשימות, והיום ההצטרפות הנה באמצעות פגישות אשר עורכים הסוכנים המקנות ערך גבוה ללקוח. יש הרבה סוכנים שעושים פגישות ומוכרים פנסיה, ובמקביל - יש גם שיתופי פעולה רבים בין החברה לסוכנים. זה חלק מהערכים שאנחנו כחברה נותנים לסוכנים, וזה מגדיל עבורם את ערך הלקוח. אני מאמין , ובשנים 2019 שמגמת הגידול בפנסיה של הסוכנים תימשך גם אחרי הקרובות. הרחבתם השנה את מטריית ההגנה ללקוח בפנסיה. • המוצר הפנסיוני שלנו "פרפקט" הוא המוצר הטוב ביותר בישראל. רוקח: לצד קרן הפנסיה הגדולה בישראל, שילבנו מטריה ביטוחית של אובדן כושר עבודה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה חד פעמי. המוצר המשלים שלנו, "פרפקט", הוא בלעדי, הוא נדרש והוא נותן מענה אמיתי לצורכי הלקוחות. עד כמה הוא מקדם את מכירות קרן הפנסיה שלכם? • קודם כל זה ממתג את מנורה מבטחים מצוין. זה מוצר ייחודי, רוקח: ויש צורך משמעותי למוצר הזה בענף. כל עוד אין ביטוח מנהלים בנוסח הקלאסי שלו, זה מוצר חיוני. כיצד אתם מרגישים את ההשפעה של הירידה בביטוחי המנהלים? • אכן מורגשת ירידה של ביטוחי המנהלים, אבל בכל מקרה - מעל רוקח: תקרת שכר מסוימת חייבים מוצר משלים. בכלל, חשוב לעתיד שיהיה היצע של מוצרים בעולם הפנסיוני. מה עמדתך ביחס לכוונות של הפיקוח על הביטוח לשנות את מודל • התגמול של סוכני הביטוח? שינוי שכזה הנו שינוי מהותי בהיבט תגמול סוכן הביטוח. זה הופך רוקח: את המשוואה מבחינתו ולכן שינוי שככל שיהיה צריך להיעשות בתיאום, בהידברות וביצירת מנגנון אשר יאזן את האינטרסים של כלל השחקנים: הסוכנים, היצרנים והלקוחות. כיצד מודל תגמול חדש ישפיע על השוק? • ככל שפרמטרים מסוימים נהיים אחידים, אז האחרים מקבלים רוקח: חשיבות גדולה יותר, ובעיקר האיכות של היצרן. בשורה התחתונה - לטובים יהיה יותר טוב. הסוכנים יצליחו לגבות שכ"ט מהלקוחות? • : בטווח הארוך – כן. זה תהליך שהשוק להערכתי יעבור. תהליכים רוקח כאלה כבר קרו בענף שלנו. למשל – ניתן לראות שמעסיקים למדו לשלם למנהלי הסדר. לקוחות מסוימים, שיראו שיש להם ערך מהסוכן – יסכימו לשלם לו. מי שיפעל ללא שינוי והתאמה לעולם החדש, יהיה לו פחות מקום. כל סוכן עושה את השינוי במקומות שהוא יכול. אני שמח לראות שהסוכנים, לרבות הסוכנים עם הניסיון הרב, מתאימים את עצמם לשוק החדש ונכנסים לנישות חדשות. כיצד אתה רואה את תהליכי הדיגיטציה שהענף עובר? • הדיגיטציה משנה את ענף הביטוח מקצה לקצה. אנחנו בנינו רוקח: מערכות דיגיטליות עבור סוכן הביטוח, והתהליך שלנו תואם עם לשכת סוכני הביטוח. זה מייעל את העבודה. אחד מהמפקחים שלנו אמר לי כך: "פעם מפקח יכול היה לעבוד עם יותר - בזכות הדיגיטציה". 2 סוכנים. היום הוא יכול לעבוד עם פי 15 ההתאמה לעולם החדש טובה גם ללקוח, גם לסוכן וגם • מנורה מבטחים מעניקה לסוכנים את השילוב המנצח של הגודל והעוצמה לצד סביבת עבודה אישית ומשפחתית • בימים אלה אנחנו משיקים בית ספר , שיהווה יתרון גדול לסוכני Top School לסוכנים – החברה • בית הספר יעשיר את הידע של הסוכנים וייתן להם כלים רבים להתאמה עסקית לשינויים הרבים שקורים בענף • אחד הנושאים שאנחנו מתכננים להציע לסוכנים הוא סדנת דיגיטציה אשר תחבר את הסוכנים לעולם הדיגיטל 70 בעמוד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=