פוליסה - נובמבר 2019

28 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news הרפורמה בתעריפי הריסקים לא השיגה את מטרתה, גילאי הביניים לא חוו את ההוזלה בטווח הבינוני והארוך כפי שהוצגה "בהשוואה למצב ערב הרפורמה בתעריפי הריסקים, ניכר שגילאי הביניים בטווח הבינוני והארוך לא נהנים מההוזלה כפי שהוצגה על ידי יו"ר הוועדה הפנסיונית החדש של אייל פז, ", כך אומר רשות שוק ההון . לדבריו, בדיקות שנערכו בוועדה בראשותו, בחתכי לשכת סוכני הביטוח גיל שונים, הראו כי פרופילים שונים של לקוחות בטווח הבינוני והארוך, , לא חוו 40-50 , מושפעים באופן שונה מהרפורמה כאשר גילאי הביניים שום הוזלה בעלויות: "זו אוכלוסייה גדולה, עם משפחות וילדים עדיין קטנים, שצריכה מאוד את הביטוח הזה בטווח הארוך". פז מוסיף כי הרפורמה חיזקה בעיקר את מי שמשתמש בכותרות לשווק ומכירת מוצרים דרך הטלפון. לדבריו, לפני השינוי החברות היו נותנות הנחה ואף יותר מכך לכל החיים – "כאשר בוחנים את סך העלות 50% בטווח הארוך יש לבצע תכנון לטווח הארוך בניגוד למכירות אשר מציגות ללקוח מחיר בשנים הראשונות ולוודא שהאזרח בסופו של דבר לא נפגע בכיס שלו". שנה, נכנס לפני שלושה חודשים לתפקיד יו"ר 20 פז, סוכן ביטוח זה היה יו"ר הוועדה הטכנולוגית של 2010-2013 הוועדה הפנסיונית. בשנים הלשכה, ונהנה בין היתר מרקע בעולמות הטכנולוגיים, שכן לפני שהפך לסוכן ביטוח שימש כמנהל פרויקטים בחברות תוכנה. במסגרת תפקידו כיו"ר הוועדה הטכנולוגית, היה פז שותף לדיונים – "ניסינו נס טכנולוגיות יחד עם המסלקה הפנסיונית השונים בהתגבשות בעבר לתת פתרון לאיסוף המידע מהחברות לפלטפורמה אחת, אבל ללא שיתוף הפעולה מול חברות הביטוח, והשוני במבנה הנתונים בין כפה את משרד האוצר החברות לא אפשר התקדמות, עד שבסוף התהליך על החברות". המסלקה הפנסיונית פועלת כבר מספר שנים, אך היא לא חפה מליקויים. • לאן הייתה רוצה לקחת את הפלטפורמה הזו? אכן יש לא מעט תקלות, ושיקוף המידע הוא לא תמיד מדויק, אם כי פז: פחות מבעבר. לא אחת נדרש סוכן הביטוח לפנות לחברת הביטוח עם ייפוי כוח נוסף, במטרה לקבל מידעים נוספים. הניסיון, הידע והמקצועיות של הסוכנים מאפשרים לזהות נתונים לא נכונים או חסרים. המסלקה תוכננה כצינור להעברת מידע. היא לא בודקת אותו, אלא רק משקפת את המידע שמתקבל אצלה מחברות הביטוח. אתה מקבל את זה? • יש מידת אחריות של המסלקה, שכן היא נמצאת בתווך ומעבדת את פז: המידע המועבר אליה ולכן אין לסוכן הביטוח ולאזרח את היכולת לדעת מדוע הנתון חסר או משובש. בתוצאה הסופית, האזרח סופג עלויות הנובעות מהשימוש במערכת. מה עמדתך בקשר לבעיית המלל בפוליסות שלא מופיע בפלט של • המסלקה? חלק מהמלל לא מגיע וזו אכן בעיה. אנחנו מדווחים על בעיות פז: ומשקפים למסלקה ומשרד האוצר על חוסרים שיש במידעים הללו. כמו כל מערכת, גם המסלקה לומדת, אבל מאוד באיטיות. אחת הבעיות היא שעלות הקמת המסלקה והתפעול שלה הושתו על הציבור והן על סוכני הביטוח. טיפול ושירות מתמשך הינו מאוד קריטי לציבור וכאשר משיתים עלויות על המידע המשמש לצורך זה, הציבור נפגע. דוגמה טובה לכך הינה דוחות פרודוקציה, שמאפשרים מידע עדכני שוטף לטובת ציבור הלקוחות. העלות כיום לקבלת מידע זה, שעד היום ניתן חינם ישירות על ידי החברות, היא שערורייתית ורוב הסוכנים הפסיקו את קליטת המידעים הללו. מצב שגורם לסחבת מול חברות הביטוח ומשתית עלות תפעול גבוהה על סוכן הביטוח. באיזה עוד ליקויים בכוונתכם לטפל במסלקה? • אין ספק שהמסלקה היא כלי ששיפר את מערך הייעוץ והתפתחה פז: במהלך השימוש בה. יחד עם זאת אני מצפה לאור הרגולציה של חוזר צירוף לביטוח, שהמסלקה תאפשר לקבל מידע על פוליסות הפרט כחלק ממערך הייעוץ הכולל לאזרחי מדינת ישראל. עצירת ביטוחי מנהלים: אין פיזור סיכון ך והתאמה מיטבית לצרכי החוס כיצד אתה רואה את העצירה במכירות של ביטוחי המנהלים? • התרענו בפני הפיקוח על חוסר תחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, פז: וניתוב כל החוסכים למוצר אחד שהוא קרן הפנסיה. יש לזה השלכות ברמת המאקרו: אין פיזור סיכון ואין גמישות לכל צרכי • הרפורמה שירתה בעיקר את מי שמשווק מוצרי ביטוח כאקט מכירתי ושיווקי • ערב הרפורמה חברות הביטוח , ואף יותר מכך, לכל החיים, 50% היו נותנות הנחות של והצרכן, נכון להיום, לא נהנה מהוזלה בטווח הבינוני רשות שוק ההון תדרוש 2021- והארוך • לא אופתע אם ב הוזלה נוספת בתעריפים עם אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית שיחת של לשכת סוכני הביטוח פוליסה בעמוד הבא

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=