פוליסה - נובמבר 2019

34 / 2019 אלמנטר - נובמבר פוליסה www.polisa.news פנסיה לדור הצעיר – תהיה או לא תהיה? אחת הבעיות הגדולות הניצבות לפנינו, הן ברמה העולמית והן ברמת המדינה, היא האם לדור הצעירשל היוםתהיה פנסיה מכובדת כאשר יפרוש. את דעותיי בנושא לא הסתרתי מעולם, ועדיין אני טוען שמדובר בפצצת זמן הכי גדולה לאזרחי המדינה, יותר מכל איום ביטחוני. ואם המצב יימשך כפי שהוא היום, אז אולי יש הפקדה לפנסיה, אך לא תהיה פנסיה לדור הצעיר, ומחזות של פנסיונרים רעבים כפי שכבר היום אנו נחשפים אליהם, רק ילכו ויגברו. מספר גורמים החוברים ביחד הם למעשה מרכיבים של אותה פצצה עתידית והשילוב ביניהם הוא זה שמעצים את הבעיה עשרות מונים: • פנסיה על בסיס צבירה בלבד. • לא כל רכיבי השכר מבוטחים במסגרת ההפקדות הסוציאליות. שעות). 5 • עלייה משמעותית בתוחלת החיים (כל יום נוספות לנו • גיל פרישה נוכחי. • עלייה בצרכים וברצונות של הפנסיונרים. • ריבית נמוכה. • תנודתיות גבוהה בין מקומות עבודה. • חוסר חינוך פיננסי. • גירעון אקטוארי צפוי בביטוח לאומי. אם ניקח את כל הרכיבים האלו ונחברם יחד עם עוד מספר "תבלינים", נקבל פצצת זמן שרק תתפתח בטור הנדסי ולא ליניארי. לכן חובתנו כיום לנקוט במספר צעדים כדי לנסות ולפרק פצצה זו מבעוד מועד. הצעדים שנדרש כיום להתחיל לעשות: – שיעור ההפקדה 21%- ל כ 18.5%- • שינוי גובה ההפקדות לפנסיה מ . אם יוכנסו כספיי הפיצויים במלואם כחובת 18.5%- הממוצע כיום עומד על כ .21%- ברוב ההפקדות, זה יעלה לכ 6% הפקדה ולא רק • הכנסת כל רכיבי השכר לתוך מודל ההפקדות לחיסכון הפנסיוני. • דחיית מועד הפרישה לפנסיה גם אצל הגברים וגם אצל הנשים. אין מנוס מכך. • חקיקה אשר תמנע משיכת כספי פיצויים במעבר בין מקומות עבודה אלא רק במקרים קיצוניים. משיכה של כספי פיצויים מסבה נזק ומקטינה את , וכיוון שכיום שיעור התנודתיות בין 40%-30% קצבת הזקנה העתידית בין מקומות עבודה הוא גדול, יש יותר חשיפה למשיכת כספי הפיצויים ופגיעה בחיסכון הפנסיוני. • ביטול תקופת ההמתנה של חצי שנה לעובד המגיע ללא תוכנית פנסיונית פעילה, והתחלת ההפקדות עבורו כבר מהיום הראשון לעבודתו. • התחלת הפקדה לחיסכון פנסיוני כבר בתקופת השירות הסדיר. המדינה תפתח לכל חייל תוכנית גמל ללא רכיב סיכון ותבצע הפקדה מסוימת שתיקבע בחוק, כך שבסופו של השירות יצא המשתחרר לאזרחות וברשותו קופת גמל שאותה יוכל להמשיך ולהגדיל. כיום, הדור שמשתחרר מאבד כמעט עשור עד כניסתו למעגל החיסכון הפנסיוני ולפני כן מעדיפים טיולים סביב העולם, לימודים, עבודה בעבודות מזדמנות ולזמן קצר ועוד. • הטבות לזוגות צעירים במטרה לעודד חיסכון פנסיוני מגיל צעיר, לדוגמה, הכרה בתשלומי המשכנתה כהוצאה מול הפקדה לתוכנית פנסיונית במקביל. • פיתוח תחום חובת הייעוץ לכל אזרח לקראת פרישה - כל מקום עבודה יהיה חייב להעמיד לטובת עובדיו יועץ לנושא פרישה מספר שנים לפני מועד זה, וזאת במטרה למקסם את החיסכון הפנסיוני מבעוד מועד. • פיתוח ושכלולתחוםהמשכנתאותההפוכות, תחוםשכיוםאינו ידוע או נגיש ובעזרתו לציבור, ניתן יהיה לתגבר את גובה הפנסיה העתידית על ידי יצירת מנגנונים משוכללים של גופים מוסדיים או פרטיים. נכס קיים ברשות פנסיונרים לשמש יכול כמתגבר פנסיה ולגשר על פערי מחיה ושמירה על כבוד הפורשים. • יצירת תחרות בניהול כספי פורשים, תחרות אשר תוזיל את דמי הניהול הקיימים המשולמים כיום על ידי הפנסיונרים לגופים המוסדיים. בתוך כך, ישלהתייחס גם לגורםמשפיע ביותר על הפנסיה – הריבית. מרבית אחוזים, אך הריביות במשק של היום 4 קרנות הפנסיה בנויות על ריבית של אחוז, עובדה עליה ממשלת ישראל אינה מסוגלת להשפיע. 0- שואפות ל שיעור הריבית הוא סוגיה כלל עולמית, שאני סבור כי אינה צפויה להשתנות בקרוב. עם זאת, אין זה אומר שצריך לטמון את הראש בחול. אם לא ניתן להשפיע על גובה הריבית, ניתן להשפיע על גובה ההפקדות, על גיל הפרישה, על התחלת חיסכון לפנסיה בגיל צעיר, לדוגמה לכל חייל בשרות סדיר לפני שחרורו תפתח תוכנית פנסיה וכדומה. ניתן לפעול בדרכים רבות על מנת לא להיכנע לתכתיבים המאיימים על כספי הפנסיה הישראלית של דור העתיד. אני תקווה כי דרכים אלו לא יזכו להתעלמות. העולם משתנה, ומחובתנו להתאים את עצמנו לשינויים אלו. נטרול הפצצה לסיכום, ישנם גורמים אשר לנו אין שליטה עליהם, לא על מחיר הריבית בעולם, לא על תוחלת החיים, לא על תנודתיות בין מקומות עבודה שהדור הצעיר מאופיין בה ולא על רצונות וצרכים של פנסיונרים. אך בהחלט יש לנו אפשרות לשלוט ולהשפיע על מספר גורמים אחרים שמרכיבים את אותה פצצת זמן, למרות שנטרולה הוא מסובך, דורש הרבה מחשבה וזהירות אך אפשרי בסופו של יום. אם אנו חרדים לגורלו של הדור הצעיר, ילדינו ונכדינו, חובת המדינה ראשית להכיר בבעיית הפנסיה כפצצת זמן ושנית לנקוט בפעולות אלו ואחרות לנטרולה. כבר היום נושא הזקנה מתחיל להיכנס למודעות ולתודעה. לימודי גרונטולוגיה (חקר ההזדקנות) תופסים תאוצה, ונשאלות הרבה מאוד שאלות מהיבטים שונים כיצד נתמודד בעתיד עם אוכלוסייה זו, אשר מצד אחד תהיה יותר בריאה, תחיה יותר ועם דפוסי צריכה שלא נחשפנו להם בעבר, אך עם רזרבות כספיות מוגבלות, גם של המדינה וגם של אותם פנסיונרים. כדי לאפשר קיום בכבוד המדינה צריכה להציב בראש סדר העדיפות שלה את הטיפול בנושא הפנסיה, להציב בראש התהליך שר מיוחד לנושא, להקצות חשיבה ומשאבים, ליישם המלצות כפי שהופיעו במאמר זה ואחרות, ולעשות זאת כבר ממחר בבוקר ללא כל דחייה והשהייה מצידה. כדי לאפשר קיום בכבוד, המדינה צריכה להציב בראש סדר העדיפות שלה את הטיפול בנושא הפנסיה, להציב בראש התהליך שר מיוחד לנושא, להקצות חשיבה ומשאבים, ליישם המלצות ולעשות זאת כבר ממחר בבוקר מאת יובל ארנון, מנכ"ל משותף בארנון את וינשטוק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=