ֿ

שנת 2019 הייתה מהטובות בכל הזמנים שידע המגזר האלמנטרי / מאת חגי שפירא

רק ב-31 במרץ בלילה פרסמה החברה האחרונה את מאזנה לשנת 2019.כאשר אני סוקר את שנת 2019 בתחילת אפריל 2020 נראה לי שניתוח "ההיסטוריה" תלוש מהמציאות שמתרחשת לנגד עינינו כבר ברבעון הראשון של שנת 2020. מתברר שחלק ניכר מהתחזיות לשנת 2020 עלול להשתנות כתוצאה מהאירוע הבלתי צפוי (הקורונה)בכל מגזרי ותחומי הפעילות של הביטוח. הקשר בין רווחי שוק ההון לרווחיות ענף הביטוח משמעותי גם בביטוח אלמנטרי, ולפיכך המכה העיקרית לרווחיות האלמנטרי בשנת 2020 (לפחות ברבעון הראשון) תגיע כנראה מהירידות הדרמטיות ברווחי השקעות (בנוסף לבעיות אחרות שחלקן חיוביות ובחלקן שליליות בהתייחס למגזרי הפעילות...