אביחי סודרי

לאחר פסיקת העליון על קביעת ריבית ההיוון על 3% – חברות הביטוח צופות רבעון חיובי במיוחד

פסיקת בית המשפט העליון מה-8 באוגוסט, קבעה את ריבית ההיוון של תקנות הביטוח הלאומי על 3%, לאחר שהמלצות וינוגרד קבעו שיעור של 2%. המשמעות עבור ענף הביטוח היא שהחברות ירשמו רווחים גדולים מאוד בדוחות הקרובים כתוצאה מהפסיקה. נזכיר כי במסגרת פסק הדין הומלץ לקבוע שיעור היוון של 3% גם בגין תביעות המוסד לביטוח לאומי. ככל שהמלצה זו תתקבל, ייתכן וחברות הביטוח יוכלו לשחרר סכומים נוספים. בשבוע שחלף מאז החלטת העליון, חברות הביטוח פרסמו לבורסה את ההשפעה של שינוי הריבית על הדוחות הכספיים שיפרסמו ברבעון השני של 2019. הראל: שחרור עתודות...