אבנר גבאי

נדחתה ייצוגית נגד הראל בטענה על תשלום מופחת בפיצויים על ניתוחים בבתי חולים

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה ייצוגית נגד הראל בהיקף מוערך של 13 מיליון שקל. כך הודיעה חברת הביטוח היום (ד') בבורסה. בספטמבר 2015, הוגשה הבקשה לייצוגית נגד הראל בטענה כי המבוטחים שעברו ניתוח בבית חולים ציבורי מפוצים על ידי הראל בסכום השווה ל-25% מהוצאות המבוטח בעוד השיעור בו התחייבה החברה בפוליסה עומד על 50%. התובע ציין, כי פוליסת ביטוח בריאות בשם "הראל ש.ר.פ upgrade" מורכבת ממספר תוכניות ביטוח ונספחים שונים, לרבות נספח 804 העוסק בביטוח כיסוי מורחב לניתוחים, כאשר מקרה הביטוח על פי הנספח הוא מצב בריאותי של המבוטח...