אברהם רינות

הדירקטוריות ד"ר רחל אדטו ופרופ' אורלי שדה בן עמי הצטרפו לוועדה למינוי דירקטורים בכלל ביטוח

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת, הודיע אתמול (ג') לכלל ביטוח, כי שר האוצר מינה ועדה למינוי דירקטורים במבטח בלא שולט, בהתאם להוראות סעיף 41 י"ג לחוק הפיקוח על הביטוח, לעניין מינוי דירקטורים בחברה – כך דיווחה החברה היום לבורסה. זאת, בהמשך למכתבי הממונה לדירקטוריון החברה ולדירקטוריון החברת הבת, בדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה בכלל ביטוח. על פי הדיווח, סדרי עבודתה של הוועדה ייקבעו בהתאם לסעיף 41 י"ז לחוק הפיקוח. חברי הוועדה לעניין כלל ביטוח הם: יו"ר הוועדה - השופט (בדימוס) יוסף (ספי) אילון; פרופ' אפרים צדקה;...