אגודת האקטוארים

האקטוארים: סיכוני הסייבר הולכים וגוברים

סיכוני הסייבר הולכים וגוברים – כך מתריעים חברי אגודת האקטוארים. האקטוארים מתייחסים לעולם הסיכונים החדש והתריעו על מגמת עלייה במעילות, בהונאות ובאירועי פשיעה, לרבות מתקפות סייבר ובדגש עליהן. זאת, בהשפעת השינוי בדפוסי הפעילות של חברות הביטוח, במעבר עובדיהן לעבודה מהבית, בגידול במכירות מקוונות בזמן אמת, בשימוש בערוצי הדיגיטל בתהליכי התפעול, בטיפול בתביעות ועד לתיעוד המענה הטלפוני לפניות סוכנים  ולקוחות. בתוך כך, העריכו האקטוארים, קיים סיכון סביר להתגברות מתקפות סייבר על גורמים בענף הביטוח. האקטואר שחר רון, יו"ר ועדת השיווק של אגודת האקטוארים, מסר: "אירוע הסייבר האחרון בענף הביטוח בישראל ממחיש ביתר שאת את...