אגף החשב הכללי

סולקה הייצוגית נגד הראל, מגדל ואיילון על גביית פרמיה גבוהה בפוליסות ביטוח רכב לעובדי מדינה

[caption id="attachment_65254" align="alignright" width="162"] עו"ד רחלי קלקנר: " הגשת הייצוגית הביאה לשינוי בתנאי המכרז של החשכ"ל "[/caption] סולקה התביעה הייצוגית שהוגשה נגד הראל, מגדל ואיילון בגין גביית פרמיה גבוהה בפוליסות ביטוח רכב למדינה. כך הודיעו אתמול (א') הראל ומגדל בבורסה. הבקשה לייצוגית הוגשה במאי 2017 וסך התביעה נאמד ב-155 מיליון שקל.בתביעה נטען, כי במסגרת הזכייה במכרז החשב הכללי לספק פוליסות ביטוח לעובדי המדינה, החברות הצהירו והתחייבו כי פרמיית הביטוח בפוליסה תחושב בהתאם לקריטריונים אישיים של המבוטח. בכך תוכל החברה להעריך את הסיכונים המבוטחים באופן אישי, על פי עברו הביטוחי של...