אגף תקציבים

באיגוד חברות הביטוח דורשים הסברים: כיצד נקבעו הסכומים שחברות הביטוח נדרשו להעביר למל"ל?

כיצד נקבעו הסכומים שחברות הביטוח נדרשות להעביר למוסד לביטוח לאומי? זו השאלה המרכזית שמבקשים באיגוד חברות הביטוח לברר מול אגף התקציבים במשרד האוצר. [caption id="attachment_8207" align="alignleft" width="225"] ד"ר גיא רוטקופף[/caption] בעקבות פרסום של טיוטת תקנות שקובעות את הסכומים שיעבירו חברות הביטוח למל"ל (המוסד לביטוח לאומי) שלח אתמול ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, מכתב לאלון מסר, סגן בכיר לממונה על התקציבים באוצר. במכתב מדגיש רוטקופף את הזכות של חברות הביטוח לשימוע הוגן על מנת למנוע את הפגיעה הקשה בזכויות יסוד חוקתיות. לצורך השימוע הנאות מבקשים באיגוד לקבל את "כל...