אגרת חידוש רישיון

הלשכה מבקשת הקלה של 50% בגובה האגרה השנתית לסוכן הביטוח – במשך שלוש שנים

לשכת סוכני הביטוח מבקשת הקלה של 50% בגובה האגרה השנתית לסוכן הביטוח. בפנייה ששיגר היום (יום ב') נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד, לממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת ושר האוצר ישראל כץ הוא מבקש לבחון, עקב המצב הכלכלי אשר נכפה על סוכני הביטוח, הקלה בגובה האגרה השנתית לסוכן הביטוח הקבועה בתקנות. משך ההקלה המבוקש – שלוש שנים, החל מ-2021. סכומי האגרה הנגבים כיום הם 905 שקל לסוכן ביטוח עצמאי, ו-1,810 שקל לסוכן ביטוח תאגיד. לדברי רוזנפלד, סוכני הביטוח היו אלה ששימשו משענת איתנה ומקצועית לציבור החוסכים והמבוטחים...