אולמן לייבוש

דני כצמן מונה לאקטואר ממונה ביטוח חיים במגדל

רשות שוק ההון ביטוח וחסכון אישרה את מינויו של דני כצמן כאקטואר ממונה ביטוח חיים במגדל. כצמן שמשמש היום כאקטואר מכהן בתחום בביטוח בריאות במגדל ייכנס לתפקיד באופן זמני בארבעת החודשים הקרובים. החל מ-2020 יכנס דוד סנטורי לתפקיד האקטואר ממונה בביטוח חיים, בכפיפות לאקטואר הראשי. מינוי סנטורי כפוף עדיין לאי התנגדות הרשות. מינויו של כצמן מצטרף למינוי של אסף מיזן לאקטואר הראשי בביטוח חיים ובריאות של מגדל. מיזן החליף בתפקידו את ד"ר אולמן לייבוש, שביקש לסיים תפקידו בתום 32 שנים בקבוצה.    
אסף מיזן מונה לאקטואר ראשי של מגדל

אסף מיזן מונה לאקטואר ראשי של מגדל

דירקטוריון מגדל אישר היום (ד') את מינויו של אסף מיזן לאקטואר הראשי של החברה. מיזן יחליף בתפקידו את ד"ר אולמן לייבוש, שביקש לסיים תפקידו בתום…