אופיר יונתן

ימים לפני סגירת המכרז – הסמשכ"ל משנה את תנאי המכרז לביטוח תלמידים

ימים ספורים לפני סגירת המכרז לביטוח תאונות אישיות לתלמידים, סוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (הסמשכ"ל) שינתה את תנאי המכרז. בעדכון למכרז נקבע, כי ההון המינימלי של המבטחים (נכון לסוף שנת 2017) יעמוד על 750 מיליון שקל. לחלופין, על חברת הביטוח להחזיק הון רובד 1, כולל הון רובד 1 נוסף, על פי חוזר הסולבנסי – שלא יפחת מ-750 מיליון שקל. בסוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה מסרבים להגיב, וכך גם מנכ"ל הסוכנות עו"ד אופיר יונתן. לא ברור אם מטרתו של המהלך היא להגדיל את מספר החברות שיכולות...