אופניים חשמליים

הכשרה השיקה ביטוח נזק תאונתי משימוש באופניים וקורקינטים חשמליים

הכשרה ביטוח תחל לשווק כיסוי לנזק תאונתי כתוצאה משימוש באופניים וקורקינטים חשמליים. הכיסוי ישווק כהרחבה לפוליסת הדירה, החל מפברואר 2019. בחברה מציינים כי הכיסוי בהכשרה הוא אטרקטיבי במיוחד נוכח עלותו הנמוכה והיקף הכיסוי הרחב המיועד עבור כל בני הבית, וכל האופניים החשמליים שבבעלות בני המשפחה המתגוררים בדירה. בהכשרה מדגישים, כי הכיסוי הביטוחי הוא לדיירי הבית המבוטח בלבד. עיקרי הכיסוי הביטוחי: * כיסוי לנזק לאופניים כתוצאה מתאונה מקרית בלבד (ללא כיסוי גניבה) עד לסך של 5,000 שקל. * ביטוח אחריות צד שלישי בגבולות אחריות של הפוליסה ועד לסך מקסימלי של 1.2...
בג"ץ אמר לא לחזירות

בג"ץ אמר לא לחזירות

אופניים חשמליים אינם כלי רכב המחייב ביטוח נפרד. הם בסך הכול כלי תחבורה נוח, זמין זול וטוב לנסיעות בעיר, כלי המייצר סיכונים למשתמשים בו ולסביבתם,…