אורי אורלנד

מהו ביטוח "אש מורחב"? / מאת יעקב קיהל

בחוזה שכירות של קומת ביניים בנכס מסחרי נקבעה חובת השוכר לערוך ביטוח למושכר ולתכולתו מפני "הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב" במשך תקופת השכירות. בנספח מאוחר יותר לחוזה הוסכם כי תוקם "תוספת בנייה של שלש קומות על גג הבניין בו מצוי המושכר" (לרבות "קידוחים וחציבות") ותנאי החוזה המקורי הוחלו גם לגבי נספח זה. נקבע, כמו כן, כי "נזק כתוצאה מדליפה מהבנייה המתוכננת לשטח המושכר והפרעה לעבודה התקינה בו" יהא באחריות המשכירה. במהלך עבודות ההקמה חדרו מים לקומה השכורה והשפעתם הייתה ניכרת, עד כדי העברת עבודות שונות לחצרים אחרים, השבתת עבודה של...
חיים לוי פורש ממשרד אורי אורלנד

חיים לוי פורש ממשרד אורי אורלנד

חיים לוי עומד לפרוש בקרוב ממשרד הייעוץ אורי אורלנד לדרך חדשה כיועץ עצמאי לביטוח. ממשרד אורלנד יועצים נמסר: "אנו מודים לחיים לוי על מסירותו ללקוחות…
Pages
  • 1
  • 2