אורי מקלב

ח"כ מיקי לוי מציע להתנות מתן רישיון רכב או חידושו בהתקנת מערכת המונעת השארת ילד ברכב

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה - התניית מתן רישיון רכב או חידושו בהתקנת מערכת המונעת השארת ילדים ברכב, הוגשה אתמול (ב') על ידי ח"כ מיקי לוי (יש עתיד-תלם). לוי מציע לתקן את סעיף סעיף 4(א) בפקודה, כך שבסופו יבוא: "בתקנות כאמור יקבע השר הוראות לעניין התניית מתן רישיון רכב או חידושו בכך שתותקן בו מערכת כפי שיקבע, המונעת השארת ילדים ברכב סגור או מתריעה על כך; לעניין זה, 'רכב סגור' – רכב שהוא כבוי, פתחי האוורור בו סגורים והשהייה בו מסוכנת". על פי דברי ההסבר, בשנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית...