אורי מקלב

חובת בדיקה של תקינות כריות האוויר ברכב עלתה היום לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה

[caption id="attachment_53047" align="alignleft" width="300"] צילום: ויקימדיה[/caption] הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה - חובת בדיקת תקינות כריות האוויר ברכב בעת מתן רישיון רכב, חידושו או העברתו, התשע"ו–2016, עלתה היום לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה. ההצעה היא להוסיף את  סעיף 4א' - "בדיקת תקינות כריות האוויר ברכב בעת מתן רישיון רכב, חידושו או העברתו - רשות הרישוי לא תיתן רישיון רכב, לא תחדשו ולא תעבירו, אלא אם כן בוחן או מעבדה מוסמכת אישרו כי כריות האוויר תקינות וראויות לשימוש, כפי שתורה הרשות; לעניין זה, 'בוחן' ו'מעבדה מוסמכת' – כמשמעותם לפי פקודה זו"....