אורי צפריר

רפורמת הביטולים בריסקים מוציאה את הסוכנים מהמגרש / מאת אורי צפריר

[caption id="attachment_53104" align="alignright" width="300"] מאת אורי צפריר[/caption] תפקידה הראשי של לשכת סוכני הביטוח הוא לשמר את המקצוע ולהבטיח את פרנסת הסוכן. אני מגבה ללא סייג את הנהלת הלשכה במאבקה הקריטי בנושא הביטולים בריסקים. המשמעות של הגזרה הזאת, שיש בה גם להשליך על ביטוחים ארוכי טווח אחרים, היא הוצאתם של הסוכנים מהמגרש והפקרת הלקוחות לאינטרסים של הישירים ומוקדי השיווק, בעוד שנאמנות הסוכן היא  טוטלית ללקוח ולא רק לשורת הרווח. אני מתקומם על הגדרת ״עמלת הוצאות הרכישה״ כ״עמלת היקף״ - הגדרה שגויה ומטעה. עמלה זו באה לכסות את הוצאות השיווק של הסוכן,...
Pages
  • 1
  • 2