אחריות

אחריות אמזון למוצרים הנמכרים באמצעותה / ישראל גלעד

בית משפט פדרלי לערעורים הפך פסיקה בערכאה נמוכה יותר שפסק נגד ענק המכירות העולמי אמזון בגין מכירת רכינוע, שממנו פרצה אש אשר שרפה את בית התובע וגרמה לו נזקים גופניים. שלושת השופטים פסקו כי התובע סיפק הוכחות מספקות שאמזון ידעה כי הרכינוע, המכיל סוללות ליתיום, הוא גורם פוטנציאלי לסיכוני אש. הרכינוע (שיוצר על ידי יצרן סיני) נרכש בנובמבר 2015 באמצעות אתר אמזון. בפברואר 2016 פרצה אש מהרכינוע ששרפה את בית המבוטח וגרמה לו פגיעות גופניות. על אף העובדה שהתביעה הוגשה נגד מספר נתבעים (לרבות היצרנים הסיניים) פסק הדין התרכז בהאשמה...