איגוד המוסכים

איגוד המוסכים דורש להקפיא את הרפורמה בביטוח רכב

איגוד המוסכים דורש להקפיא את הרפורמה בביטוח רכב, שאחד מעקרונותיה יצירת פוליסות Low-Cost עם מוסכים שייבחרו על ידי חברת הביטוח. במכתבים ששיגר יו"ר האיגוד, רונן לוי, ליועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי מנדלבליט, ולממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה ברקת, הוא טוען ל"חטיפת חקיקה", וקובע כי אין להוציא לפועל את הרפורמה עד לאחר תקופת הבחירות והקמת ממשלה חדשה שתוכל לדון בסוגיה. במכתב ליועמ"ש מציין לוי, כי מדובר ברפורמה שסותרת את עקרונות ההסדרה שנקבעו בוועדת הכלכלה היוצאת. לדבריו, ועדת הכלכלה קבעה, במסגרת חוק רישוי שירותים לרכב, כי יבוטלו מוסכי ההסדר ורשימות...