איגוד חברות הביטוח

המאבק בישראל נגד הונאות ביטוח: המאבק בישראל נגד הונאות ביטוח מסתמך על מאגר מידע מוגבל

היקף התופעה של הונאות הביטוח מתרחב בעולם, ובישראל המצב עוד חמור יותר יחסית למדינות כמו ארה"ב ומדינות אירופה עקב תרבות של אי ציות לחוק ואי גילוי נאות לרשויות. בישראל אין שקיפות מלאה בכל הנוגע להיקף תופעת הונאות ביטוח או שיש קושי מהותי באיסוף נתונים בגלל מורכבות הנושא. הגורמים העיקריים שמאיצים את התופעה הם החקיקה בישראל, שלא מספקת הרתעה מספקת, ואכיפה לקויה הנובעת בין השאר מכך שהחקיקה הקיימת לא מאפשרת לחברות הביטוח ולגורמי האכיפה לשתף מידע חיוני שקיים במאגרי המידע. לפניכם החלק השני והאחרון של כתבת הסיכום מתוך סדרת כתבות על...