איגוד חברות הביטוח

הוגשה מחדש הצעת החוק שתטיל עיצום כספי על חברת ביטוח שתעכב תשלום תביעה שלא בתום לב

[caption id="attachment_7175" align="alignleft" width="200"] ח''כ שרן השכל[/caption] הוגשה מחדש הצעת החוק שתטיל עיצום כספי על חברת ביטוח שתעכב תשלום תביעה שלא בתום לב. בהצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון – בחינת סבירות פעולות מבטח, העברת נטל ועיצום כספי), שהונחה אתמול על שולחן הכנסת על ידי ח"כ שרן השכל (הליכוד) מוצע להנחות את בתי המשפט לקבוע אם חברת הביטוח פעלה בתום לב בעצם דחיית התביעה במטרה לקבוע בפסיקה  "סטנדרט הולם להתנהגות הוגנת של חברות ביטוח". עוד מוצע להטיל את נטל ההוכחה על מבטח והוא יידרש להוכיח שפעל בתום לב וכפי שמבטח סביר...
Pages