איילון אחזקות

אתי אלישקוב תזרים 4.6 מיליון שקל לליברה. המקור: מניותיה בהכשרה

אתי אלישקוב מגדילה את ההון העצמי של ליברה. אלישקוב מכרה חלק ממניותיה בהכשרה ותזרים לחברת הביטוח הדיגיטלית סכום של 4.6 מיליון שקל שייחשבו כהון עצמי. בדוח הכספי לרבעון הראשון של ליברה, צוין כי בעלת השליטה מתכוונת להזרים לחברה 4.6 מיליון שקל עד ספטמבר 2019. ההון העצמי של ליברה נכון לחודש מרץ הסתכם ב-19.175 מיליון שקל, הון שגבוה ב-2.2 מיליון שקל מהדרישה המינימלית של רשות שוק ההון. בד בבד, חברת אלעזרא החזקות הודיעה היום (ג') לבורסה כי רכשה 1.22% ממניות הכשרה ועתה תחזיק 6.33% מחברת הביטוח (אלישקוב הוגדרה בהודעה כ"בעלת מניות...
Pages