איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון

הנפקת אג"ח מוצלחת לאיילון: גייסה אג"ח בשווי 110 מיליון שקל עם ריבית של 3.18% מהמוסדיים

ביקושים גבוהים נרשמו אתמול (ג') לאג"ח סדרה א' של איילון ביטוח בשלב המוסדי. הביקושים הסתכמו ב-260 מיליון שקל, פי 2.4 מהסכום שהחברה ביקשה לגייס. תוצאות המכרז הביאו לקביעת ריבית שקלית קבועה של 3.18%, לאחר שבמכרז הציבה גבול מקסימלי של 4%. החברה בחרה לגייס 110 מיליון שקל, בסדרת האג"ח שתיפרע ביולי 2028 והאג"ח ישמש כהון רובד 2. ההנפקה בוצעה באמצעות איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון, חברה בת (100%) של איילון ביטוח. יו"ר איילון מוקי אברמוביץ אמר שתוצאות ההנפקה מהוות הבעת אמון של השוק בחברה ובהנהלתה. מנכ"ל איילון אחזקות, אריק יוגב, הודה...