איילון ביטוח

שכרו של מנכ"ל איילון אריק יוגב 3.045 מיליון שקל

מנכ"ל איילון ביטוח אריק יוגב הרוויח 3.045 מיליון שקל ב-2019. כך עולה מהדוח השנתי של איילון. בעת חתימתו קיבל יוגב מענק חתימה בגובה של שש משכורות. בנוסף במקרה שאיילון ביטוח תסיים את ההסכם ימונה יוגב כיועץ למחליפו/מחליפתו בתפקיד, לתקופה של חמישה חודשים מתום עבודתו כמנכ"ל איילון ביטוח, ויהא זכאי לשכר חודשי. עם סיום יחסי העבודה מתחייב יוגב לתקופת אי תחרות, אשר בתמורה לה תשלם לו איילון ביטוח, כמפורט להלן: א. בגין ותק עבודה של 18 חודשים עד 24 חודשים – תקופת אי תחרות של 6 חודשים בגינה ישולם ליוגב סך...
איילון ביטוח אישרה תעריפי ריסקים חדשים

איילון ביטוח אישרה תעריפי ריסקים חדשים

איילון ביטוח אישרה תעריפי ריסקים חדשים – כך נודע לפוליסה. כשלושה שבועות לאחר כניסת הרפורמה בריסקים לתוקף ב-15 בפברואר, במסגרתה אישרו כל החברות תעריפים חדשים…